Vilkår for leie av skolelokale

  • Det kreves at ansvarshavende er over 18 år.
  • Leietager har ansvar for å sikre at uvedkommende ikke kommer inn i bygget.
  • All skade, uhell eller ødeleggelse bekostes av leietager
  • Lokalet skal overleveres i like god stand som det ble overtatt
  • Utløses brannalarm er leietager ansvarlig for det, også økonomisk
  • Det er ikke tillatt å bruke rusmidler eller å være på skolens område i påvirket tilstand. Oppbevaring av rusmidler er forbudt.
  • Det er ikke tillatt å røyke eller bruke åpen ild skolens lokaler eller uteområde
  • Dører og vinduer skal være lukket og låst etter bruk.
  • Nøkkel hentes og leveres til avtalt tidspunkt. Tapt nøkkel utløser erstatning til selvkost
  • Branninstruks og brannreglement skal være lest og gjennomgått. Ved overnatting må brannvesenet søkes om bruksendring god tid i forveien.