Blå-grønne temakart

Temakartene skal styrke politikernes beslutningsgrunnlag og overordnet arealplanlegging.

Hva inneholder kartverktøyet?

Kartverktøyet inneholder en rekke temakart:

 • Andel nedbygd areal
 • Vegetasjonsfaktor
 • Skogtyper
 • Utslipp og opptak av klimagasser
 • Overvann
 • Evne til å dempe temperatur
 • Naturmangfold
 • Friluftsliv
 • Barrierer for naturmangfold og friluftsliv.

Nyttig for mange

Hva kan dette kartet brukes til og hva bør det ikke brukes til?

Temakartene skal blant annet styrke politikernes beslutningsgrunnlag og er spesielt nyttige for overordnet arealplanlegging. De kan også styrke arbeidet i andre deler av kommunen, blant annet innenfor folkehelse, barn og unge, beredskap og landbruk.

Kartene er ikke juridisk bindende og er under utvikling. Drammen og Tønsberg kommuner har nylig fått midler fra Miljødirektoratet til å videreutvikle kartverktøyet på klimatilpasningssiden.

Slik bruker du kartet

Når du går inn i Drammenskart, gjør følgende: 

 • Trykk på de tre linjene øverst til venstre
 • Bla til helt nederst i menyen  og trykk på trekanten ved siden av «Klima»
 • Trykk på trekanten ved siden av temakartet du er interessert i og huk av på det aktuelle temakartet for å vise det i kartløsningen
 • For informasjon om fargene i kartet, trykk på trekanten ved siden av temakartet du har valgt

PS: Dataene i temakartene er «tunge» og kan ta tid å laste inn. Det kan derfor være lurt å zoome inn til ønsket område før du huker av på det temakartet du ønsker å se.