Fikseriet

I pilotprosjektet Fikseriet jobber Drammen kommune med å etablere en fysisk møteplass for ombruk og reparasjon på Strømsø i Drammen. Vi skal involvere, engasjere, knytte sammen og løfte frem innbyggere, sirkulære aktører og reparatører i kommunen.

Sist endret:

Vi håper at dette fører til økt engasjement og fokus på å ta vare på det man har, og bidrar til at kommunen når målene om å redusere klimagassutslipp og å være en foregangskommune på sirkulær økonomi.

Gjennom prosjektet arrangerer vi kurs og arrangementer med tema reparasjon og ombruk. Våren 2024 starter vi et tilbud for ungdom annenhver uke etter skoletid, hvor ungdom får mulighet til å lære seg ulike ferdigheter innen reparasjon i fellesskap.

I tillegg deler vi informasjon og tips via Fikseriets Instagram. Følg oss for informasjon om åpningstider og andre aktiviteter.

Fikseriet på VAREhuset

Fikseriet er en del av det spennende konseptet VAREhuset på Strømsø. Dette er et senter for gjenbruk, bærekraftige produkter og reparasjonstjenester i Tollbugata 7. VAREhuset driftes av foreningen VARE, som har som formål å bidra til redusert forbruk og å arbeide for verdig, rettferdig og sosialt bærekraftig arbeidsliv.

Åpningstider

VAREhuset er åpent tirsdag–fredag kl. 11–17 og lørdag kl. 11–16.

Har du lyst til å låne symaskin?

På VAREhuset har vi tilgjengelig to symaskiner, en overlock-maskin og diverse annet syutstyr. Disse kan lånes gratis i VAREhusets åpningstider til reparasjoner og andre syprosjekter.

Ønsker du å låne plass på VAREhuset?

Fikseriet ønsker å benytte huset til å synliggjøre lokale sirkulære aktører og reparatører, arrangere kurs, arrangementer og aktiviteter. Er du en reparatør eller har en lokal bedrift kan du ta kontakt med Fikseriet med tanke på et samarbeid og lån av plass.

Fikseverksted for ungdom

Sammen med ungdom fra Marienlyst skole arrangerer Fikseriet fikseverksted for ungdom annenhver tirsdag denne våren.

FutureBuilt

Drammen kommune og VARE har inngått en intensjonsavtale med FutureBuilt for at VAREhuset blir en FutureBuilt innovasjonspilot.

FutureBuilt er et innovasjons- og forbildeprogram for utvikling og utstilling av innovative klimaløsninger for byer og tettsteder. Målsettingene i intensjonsavtalen er blant annet at prosjektet skal bidra til økt byliv og godt bymiljø, bidra til sosial bærekraft og bidra til økt kunnskap om og interesse for sirkulær økonomi, ombruk og reparasjon.

Klimasats

Fikseriet er støttet av midler fra Miljødirektoratets støtteordning Klimasats.

Her kan du få mer informasjon om Fikseriet (tidligere Drammen miljøverksted) som Klimasats-prosjekt:

NetZeroCities

Fikseriet er et av Drammen kommunes delprosjekter som pilotby i EU-prosjektet NetZeroCities. Gjennom NetZeroCities skal kommunen over en toårsperiode samarbeide med Universitetet i Sørøst-Norge og Grønn vekst i Drammen om å gjennomføre innovative pilotprosjekter som skal bidra til at Drammen kommune reduserer klimagassutslippene.

Kontakt

Har du spørsmål om Fikseriet, ta kontakt:

Johanne Heen Enger,  klimarådgiver i Drammen kommune.