Fikseriet

I pilotprosjektet Fikseriet jobber Drammen kommune med å etablere en fysisk møteplass for ombruk og reparasjon på Strømsø i Drammen. Vi skal involvere, engasjere, knytte sammen og løfte frem innbyggere, sirkulære aktører og reparatører i kommunen.

Sist endret:

Vi håper at dette fører til økt engasjement og fokus på å ta vare på det man har, og bidrar til at kommunen når målene om å redusere klimagassutslipp og å være en foregangskommune på sirkulær økonomi.

Gjennom prosjektet arrangerer vi fikseverksteder og fiksekurs og deler informasjon og tips.

For åpningstider og andre aktiviteter på Fikseriet, følg med på Fikseriets Instagram.

Fikseriet på Instagram

 

Fikseriet på VAREhuset

Fikseriet er en del av det spennende konseptet VAREhuset på Strømsø. Dette er et senter for gjenbruk, bærekraftige produkter og reparasjonstjenester i Tollbugata 7. VAREhuset driftes av foreningen VARE, som har som formål å bidra til redusert forbruk og å arbeide for verdig, rettferdig og sosialt bærekraftig arbeidsliv.

Åpningstider

VAREhuset er åpent tirsdag–fredag kl. 11–17 og lørdag kl. 11–16.

Ønsker du å låne plass på VAREhuset?

Fikseriet ønsker å benytte huset til å synliggjøre lokale sirkulære aktører og reparatører, arrangere kurs, arrangementer og aktiviteter. Er du en reparatør eller har en lokal bedrift kan du ta kontakt med Fikseriet med tanke på et samarbeid og lån av plass.

FutureBuilt

Drammen kommune og VARE har inngått en intensjonsavtale med FutureBuilt for at VAREhuset blir en FutureBuilt innovasjonspilot.

FutureBuilt er et innovasjons- og forbildeprogram for utvikling og utstilling av innovative klimaløsninger for byer og tettsteder. Målsettingene i intensjonsavtalen er blant annet at prosjektet skal bidra til økt byliv og godt bymiljø, bidra til sosial bærekraft og bidra til økt kunnskap om og interesse for sirkulær økonomi, ombruk og reparasjon.

Klimasats

Fikseriet er støttet av midler fra Miljødirektoratets støtteordning Klimasats.

Her kan du få mer informasjon om Fikseriet (tidligere Drammen miljøverksted) som Klimasats-prosjekt:

NetZeroCities

Fikseriet er et av Drammen kommunes delprosjekter som pilotby i EU-prosjektet NetZeroCities. Gjennom NetZeroCities skal kommunen over en toårsperiode samarbeide med Universitetet i Sørøst-Norge og Grønn vekst i Drammen om å gjennomføre innovative pilotprosjekter som skal bidra til at Drammen kommune reduserer klimagassutslippene.

Kontakt

Har du spørsmål om Fikseriet, ta kontakt:

Oda Bjørnnes, klimarådgiver i Drammen kommune.