Miljøfyrtårn

Sertifiser din virksomhet

Hvis du ønsker mer informasjon, eller vil sertifisere din egen virksomhet finner du mye nyttig info på hjemmesidene til Stiftelsen Miljøfyrtårn. Ved spørsmål til prosessen kan du ta direkte kontakt med Miljøfyrtårn, for best mulig oppfølging. Du kan da komme raskt i gang.

Du kan også selv velge en konsulenter for bistand og sertifisør fra listene over godkjente aktører:

Utdeling av diplomer

Drammen kommune har ansvaret utdeling av nye diplom til virksomheter i Drammen. Etter at virksomheten er ferdig sertifisert sendes diplomet til oss for signering av ordfører. Vi tar så kontakt med kontaktpersonen i virksomheten for utdeling når diplomet er klart.

Kontakt for utlevering er miljøfyrtårnkoordinator i kommunen:

Resertifisering

Virksomheten har selv ansvar for å sørge for resertifisering innen tre år fra forrige sertifisering.

Lykke til med din sertifisering!