Spørreundersøkelse om fossilfrie og utslippsfrie anleggsplasser

Det er politisk vedtatt at Drammen kommune skal innføre fossilfrie bygge- og anleggsplasser fra 2020 og utslippsfrie bygge- og anleggsplasser fra 2024. Virksomhet Utbygging og infrastruktur gjennomfører i den forbindelse en kort spørreundersøkelse rettet mot entreprenørbransjen, for å etablere et kunnskapsgrunnlag for innføring.

Svar på spørreundersøkelsen vil bli behandlet med fortrolighet.

Takk for at du deltok på vår undersøkelse.

Del 1 - Fossilfrie anleggsplasser

Definisjon: En fossilfri bygge- og anleggsplass innebærer bruk av energikilder som ikke gir utslipp av CO2 fra fossile kilder (ordinær bensin og diesel). En fossilfri bygge- eller anleggsplass kan i tillegg til batterielektriske maskiner, elektriske maskiner koblet direkte til elektrisitetsforsyningsnettet eller hydrogendrevne maskiner også bruke biobasert brensel, herunder pellets, biodiesel og biogass.

Del 1 - Fossilfrie anleggsplasser

Definisjon: En fossilfri bygge- og anleggsplass innebærer bruk av energikilder som ikke gir utslipp av CO2 fra fossile kilder (ordinær bensin og diesel). En fossilfri bygge- eller anleggsplass kan i tillegg til batterielektriske maskiner, elektriske maskiner koblet direkte til elektrisitetsforsyningsnettet eller hydrogendrevne maskiner også bruke biobasert brensel, herunder pellets, biodiesel og biogass.

2. Har din bedrift gjennomført prosjekter hvor det er stilt eller stilles krav til fossilfri anleggsplass innenfor fagområdene samferdsel og VA?
1 5 3
1 5 3

Del 2 - Utslippsfrie anleggsplasser

Definisjon: En utslippsfri bygge- og anleggsplass innebærer bruk av energikilder som ikke fører til lokalt utslipp av klimagasser på plassen. Utslippsfrie alternativer til oppvarming inkluderer oppvarming basert på elektrisitet, fjernvarme og andre energibærere som ikke fører til lokalt utslipp av CO2e eller NOx på anleggsplassen. Utslippsfrie alternativer ved bruk av anleggsmaskiner inkluderer batterielektriske maskiner og elektriske maskiner koblet direkte til strømnettet (kabelelektriske anleggsmaskiner). På lengre sikt kan det også tenkes at det vil utvikles andre utslippsfrie alternativer som vil erstatte eller kan komme i tillegg til de utslippsfrie alternativene nevnt ovenfor.

Del 2 - Utslippsfrie anleggsplasser

Definisjon: En utslippsfri bygge- og anleggsplass innebærer bruk av energikilder som ikke fører til lokalt utslipp av klimagasser på plassen. Utslippsfrie alternativer til oppvarming inkluderer oppvarming basert på elektrisitet, fjernvarme og andre energibærere som ikke fører til lokalt utslipp av CO2e eller NOx på anleggsplassen. Utslippsfrie alternativer ved bruk av anleggsmaskiner inkluderer batterielektriske maskiner og elektriske maskiner koblet direkte til strømnettet (kabelelektriske anleggsmaskiner). På lengre sikt kan det også tenkes at det vil utvikles andre utslippsfrie alternativer som vil erstatte eller kan komme i tillegg til de utslippsfrie alternativene nevnt ovenfor.

7. Har din bedrift gjennomført prosjekt hvor det (helt eller delvis) er stilt, eller stilles krav til utslippsfri anleggsplass?
8. Har din bedrift gjort tiltak for omstilling til utslippsfrie anleggsplasser?
1 5 3
1 5 3
12. Har din bedrift tilgang på nødvendige maskiner for å etterleve et krav om fossilfri/utslippsfri anleggsplass?
13. Tror du bransjen i Drammensdistriktet har tilstrekkelig kompetanse til å etterleve krav om fossilfri- og utslippsfri anleggsplass?