Internasjonale Drammen

Internasjonale Drammen er et samarbeid mellom Drammen Kommune, NAV Drammen og Næringsforeningen i Drammensområdet. Internasjonale Drammen har som mål å inkludere flere i arbeidslivet ved å synliggjøre den betydelige ressursen innvandrere og flyktninger representerer.

Vi vet av erfaring og fra forskning at mangfold lønner seg både for individer, virksomheter og samfunnet. Drammen kommune har mange flinke og dyktige innbyggere som i dag ikke får brukt sine ressurser, og vi ønsker å gi flere muligheter. For å lykkes trenger vi gode samarbeidspartnere som bidrar med erfaringer og muligheter.

Med utgangspunkt i FN’s bærekraftsmål nr. 8 og nr. 17 skal Internasjonale Drammen bidra til at minst 300 innbyggere med flerkulturell bakgrunn kommer seg i arbeid hvert år.

Dette kan Internasjonale Drammen tilby:

Hovedoppgaven vår er å være en kontaktskaper mellom næringslivet og det offentlige. Vi skal blant annet kartlegge bedriftenes behov og tilby kvalifiserte kandidater.

Internasjonale Drammen kan:

 • Være en trygg, god og gunstig samarbeidspartner når det gjelder rekruttering
 • Tilby deltakelse på jobbmesser, workshops og andre arenaer der man kan møte arbeidssøkere med flerkulturell bakgrunn
 • Tilby økonomisk støtte fra Navs verktøykasse som for eksempel lønnstilskudd og mentortilskudd der det kan senke terskelen for ansettelser
 • Bidra med kvalifiserende tiltak av kortere varighet: truckførerbevis, buss-sertifikat o.l.

Du som leder kan også få støtte til:

 • Hvordan bli den beste arbeidsgiveren når det gjelder mangfold
 • Hente ut potensialet i mangfold både økonomisk og kulturelt
 • Hvordan skape et bærekraftig og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Lederstøtte/eksperthjelp underveis når du som leder skal forløse de positive sidene ved mangfold på arbeidsplassen – og unngå fallgruvene.

Internasjonale Drammen Mentorprogram

Mentorprogrammet i Internasjonale Drammen er et nettverksbyggingsprogram for innvandrere/flyktninger med høyere utdanning eller yrkesfagkompetanse som kobler jobbsøkere mot personer med erfaring og kunnskap fra det norske arbeidsmarkedet – helst fra samme bransje som jobbsøker.

Mål

Programmet har som et mål å bidra til at flere innvandrere/flyktninger kommer ut i relevant arbeid og får brukt sin kompetanse. Programmet vil bidra til å synliggjøre den skjulte kompetansen i Drammensområdet, og samtidig styrke mangfoldet i virksomheter gjennom å tilføre ny kompetanse og nye erfaringer.

Om programforløpet

Jobbsøkerne i mentorprogrammet kaller vi trainees, en betegnelse på personer som trenger en overgang inn til det ordinære arbeidsmarkedet.

Programmet varer i seks måneder. Det vil arrangeres informasjonsmøter og opplæring i forbindelse med Mentorprogrammet, samtidig som mentor og trainee vil få oppfølging fra prosjektkoordinatoren i mentorløpet.

Det blir arrangert to felles samlinger - en for mentorer, og en for trainees. Mentorer blir invitert til et seminar om ‘hvordan knekke kulturkoden,’ fra NAV Arbeidslivssenter Vest-Viken. Trainees blir invitert til en ‘inspirasjonskveld’, en uformell kveldssamling, for å utveksle erfaringer, ideer og gi hverandre råd.

Om mentor

Alle som har god kjennskap til en bestemt bransje og/eller til det norske arbeidsmarkedet kan bli mentor. Det er en fordel hvis man har et bredt faglig og sosialt nettverk. Som mentor blir du koblet mot en jobbsøker med innvandrerbakgrunn (en trainee) fra ditt yrke/fagfelt. I seks måneder jobber dere sammen for at trainee får seg et nettverk og nødvendig bransjekunnskap til å komme ut i relevant arbeid.

I Internasjonale Drammens mentorprogram er det også fokus på å utjevne maktbalansen i relasjonen, slik at en unngår at mentor blir en “guru” som skal sitte på alle svarene. Mentorprogrammet vektlegger at samarbeidet skal være likeverdig og fremhever hvordan også mentor skal få utbytte av relasjonen og hva mentor kan lære av trainee.

Kriterier

 • Arbeidserfaring og kompetanse fra en bestemt bransje/yrke
 • God kjennskap til det norske arbeidslivet
 • Engasjement til å bidra til at flere innvandrere får brukt sin kompetanse

Som mentor vil du:

 • Bli kjent med en person som har interesse for, og andre erfaringer, fra samme bransje og fagfelt som deg selv.
 • Få tilbud om å delta på erfaringsutvekslingsmøter og kurs i hvordan knekke kulturkoden.
 • Delta i et profesjonelt flerkulturelt nettverk
 • Lære mer om mentoring og interkulturell kommunikasjon

Om Trainee

Som trainee vil du bli koblet med en mentor som har arbeidserfaring og kunnskap fra den bransjen som du vil inn. I seks måneder skal dere jobbe sammen for at du skal få bedre oversikt over nettverk innen ditt fagfelt. Du vil også få kompetanse i å bygge nye nettverk og bruke nettverk i jobbsøkingsprosesser.

Kriterier

 • Innvandrer/flyktning
 • Høyere utdanning/ yrkeskompetanse
 • Behersker norsk (eventuelt god i engelsk der det er hensiktsmessig i bransjen)

Som trainee vil du:

 • Få en personlig mentor som følger deg i seks måneder
 • Få mulighet til å bygge et profesjonelt nettverk
 • Få bransjekunnskaper og innsikt i det norske arbeidsmarkedet

Hvordan kan du melde deg som mentor eller søke om å bli trainee?

Dersom du er interessert, kan du gjerne sende en e-post. Vi er også tilgjengelige via telefon hvis du har spørsmål.

Emil Bischoff
Koordinator for Internasjonale Drammen
NAV Drammen
Telefon: 410 60 950
emil.gottfried.bischoff@nav.no

Duli Axhami
Integreringskoordinator
NAV Drammen
Telefon: 924 19 275
duli.axhami@nav.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.