Klima og miljø for bedrifter

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy som hjelper virksomheter å skape konkurransefortrinn av bærekraft.

Drammen kommune er sertifisert som Miljøfyrtårn, med rådhuset som hovedkontor. Dette innebærer at rådhuset veileder de øvrige sertifiserte virksomhetene i Miljøfyrtårn-arbeidet, i tillegg til selv å være sertifisert som egen lokalitet.

Til sammen er rundt 70 virksomheter knyttet til Drammen kommunes drift sertifisert eller i gang med sertifisering.

Sertifisering av egen virksomhet

Hvis du ønsker mer informasjon, eller vil sertifisere din egen virksomhet, finner du mye nyttig info på hjemmesidene til Stiftelsen Miljøfyrtårn.  Ved spørsmål til prosessen kan du ta direkte kontakt med Miljøfyrtårn, for best mulig oppfølging. Du kan da komme raskt i gang!

Du kan også selv velge en konsulenter for bistand og sertifisør fra listene over godkjente aktører.

Utdeling av diplomer

Drammen kommune har ansvaret utdeling av nye diplom til virksomheter i Drammen. Etter at virksomheten er ferdig sertifisert sendes diplomet til oss for signering av ordfører. Vi tar så kontakt med kontaktpersonen i virksomheten for utdeling når diplomet er klart.

Resertifisering

Virksomheten har selv ansvar for å sørge for resertifisering innen tre år fra forrige sertifisering.

Lykke til med din sertifisering!