Regionale analyser og kunnskapsgrunnlag

Analyser av nærings- og arbeidsliv i Drammen kommune, enten du vurderer å starte opp eller flytte bedriften din til Drammen.

Regional analyse

Drammen kommune abonnerer på Regional analyse fra Telemarksforskning og har fått utarbeidet en egen rapport for Drammen kommune.

Rapporten tar for seg: 

  • Befolkningsutvikling og bostedsattraktivitet
  • Arbeidsplassutvikling og næringsattraktivitet
  • Verdiskaping per ansatt i næringslivet
  • Scenarier for befolkningsutvikling

Hvor hentes data fra?

Data er hentet fra Statistisk sentralbyrå og Brønnøysundregisteret og satt sammen og tilrettelagt av Telemarksforskning. De verbale analysene er Telemarksforsknings egne vurderinger.

Oppdatert, interaktivt og nedlastbart

Statistikk og analyser oppdateres etter hvert som nye data blir tilgjengelig. Du kan laste ned grafer, tabeller og kart både i vektor-format (svg) og raster-format (png). Du kan også laste ned datasettet til grafen i csv- eller json-format. Dette gir tilgang til en stor mengde informasjon som kan brukes videre i egen rapportering.

Andre analyser

Trenger du hjelp til å tolke tallene?

Send oss gjerne en epost med firmanavn og din kontaktinformasjon – du hører fra oss!

Næringssjef Toril Lislien: Toril.Lislien@drammen.kommune.no

Næringsrådgiver Berit Bakkane: berit.bakkane@drammen.kommune.no