Regionalt samarbeid

Drammensregionen

Drammensregionen er en sammenslutning av kommunene Drammen, Øvre Eiker, Lier og Holmestrand. Formålet med samarbeidet er å styrke og synliggjøre de fire kommunenes posisjon som en bærekraftig og attraktiv region. Sammenslutningen skal styrke den regionale identiteten, utviklingen og kontakten mellom kommunene og fremme deltagernes synspunkter overfor regionale og nasjonale myndigheter i saker av felles interesse. Foreløpig ikke egen nettside.

Osloregionen interkommunalt politisk råd

Osloregionen interkommunalt politisk råd er et strategisk samarbeid som består av 64 kommuner inkludert Oslo kommune. Osloregionen jobber for at hele hovedstadsregionen skal være en bærekraftig og internasjonalt konkurransedyktig region.

Buskerudbyen

Buskerudbyen er et samarbeid mellom Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg kommuner, Viken fylkeskommune, Statens vegvesen og Jernbanedirektoratet for å løse samferdselsutfordringer i regionen

HelseHub

HelseHub er et samarbeidsprosjekt for forskning og utdanning-, operative institusjoner og tjenester-, samt næringsrettet arbeid innen helse og omsorgsfeltet. Prosjektet er lokalisert i og rundt Drammensregionen, men arbeider mot en ambisjon om nasjonalt og internasjonale samarbeid for best mulig å stimulere miljøet i og rundt HelseHub.