Om Åsen skole

Bli kjent med Åsen skole.

Åsen skole sin visjon er; å utvikle hele mennesket, både hjerte, hjerne og fantasi.

Åsen skole er en liten barneskole som ligger i Nedre Eiker. Skolen ble bygd som en 1- 3 skole i 1988. I 1997 ble skolen utbygd opp til 7. trinn. Elevtallet har de siste årene ligget mellom 180 og 200 elever, og vi er cirka 35 ansatte som har vårt daglige virke her oppe.

Skolen ligger i idylliske omgivelser i åssiden på vei mot Hagatjern på sørsiden av Drammenselva. Vi grenser inn mot Herman Wildenveys barndoms tumleplasser, og vi liker å kalle oss «skolen i skogen». Skogen som omkranser skolen blir flittig brukt som læringsarena. Ekorn, frosk, ulike treslag, blomster og fugler er naturlige innslag i skolegårdsmiljøet. Vi er bevisste på å bruke det vi finner i nærmiljøet naturlig inn i undervisningen.

Lysløypa og skøytebanen er også en del av skolegården. På vinterstid tar vi på oss ski og skøyter på trappa, og vi gleder oss over flotte løyper og skøyteis. Å utnytte den muligheten som ligger i nærhet til naturen og gi elevene naturopplevelser, er en viktig del av skolens verdier og tradisjoner.

Andre tradisjoner vi er stolte av, er jevnlige samlingsstunder i gymsalen og aldersblanda verksteder på mellomtrinnet.

I fellessamlingene er det sang, dans, musikk, fremlegging av fagtemaer, presentasjoner fra elevrådet og markering av ulike merkedager og høytider. Disse samlingene skaper fellesskapsfølelse og tilhørighet, og er med på å gi elevene mestringsfølelse utover den tradisjonelle undervisningen.

Aldersblanda verksteder gjennomfører vi ukentlig på 5.-7.trinn. Verkstedene vi har er; Einstein, koding, musikk, uteskole, aktiv, skolekjøkken og medieverksted.  Ellers jobber vi systematisk med skoleutvikling, og arbeider innenfor de felles satsningsområdene kommunen har.

Bilder fra Åsen skole

Kodebrett Sittegruppe og bokhyller på biblioteket Klasserommet er innredet med flere hyggelig sittegrupper