Om Åssiden skole

Bli kjent med Åssiden skole.

Åssiden skole

Åssiden skole ligger idyllisk til i bydelen Åssiden. Vi ligger tett ved Drammenselva, og benytter Elveparken til ulike aktiviteter i løpet av skoleåret. Nærmeste nabo er Åssiden I. F, og vi benytter ofte deres anlegg til økt aktivitet og læring for våre elever.

Samarbeidsområder

Vi samarbeider tett med de to andre skolene i bydelen, Aronsløkka skole og Kjøsterud ungdomsskole. Sammen med idrettslaget har de tre skolene etablert to store satsningsområder, «Sammen om et varmere Åssia» og «Aktiv på Åssia». Vi ønsker en bydel der våre elever kan vokse opp i trygge, varme og aktive omgivelser, og dette får vi til best når vi står samlet. I dette arbeidet står FAU sentralt og er en svært god samarbeidspartner.

Skolens verdier

Åssiden skoles verdier er «respekt, trygghet og læringsglede». Vi ønsker at alle blir møtt med respekt uavhengig av meninger, og at alle er trygge på skolen og kan være seg selv. Sist, men ikke minst vil vi at våre flotte elever skal opplev læringsglede hver eneste dag. At de skal glede seg til å gå på skolen, og kjenne at de hører til.

Dybdeområder

Vi ønsker å få frem elevens fulle potensial og jobber derfor i aldersblandede grupper en gang i uka der elevene selv får velge hvilket «dybdeområde» de skal jobbe innenfor. På denne måten knyttes nye kontakter på tvers av trinn, og elevene kan fordype seg i noe de er interessert i, eller har lyst til å lære mer om.

Aktivitetsskole (AKS)

AKS har et bredt tilbud av aktiviteter i tråd med Rammeplanen for AKS. Vi samarbeider med Åssiden I. F, Kjøsterud skole og Åssiden barnehage. AKS på Åssiden skole er et godt fritidstilbud for deg som ønsker at ditt barn skal oppleve positiv og læringsstøttende aktivitet og lek i samspill med andre.