Andre tospråklige tilbud

Språktjenester har flere tospråklige tilbud som tilbys alle kommuner i landet.

Vi tilbyr:

  • Lærere med kompetanse i forskjellige språk
  • Digital undervisning i samfunnskunnskap 
  • Tospråklig kompetanse – miljøarbeidere og pedagogiske medarbeidere
  • Kurs i kommunikasjon via tolk (offentlige ansatte som bruker tolk)
  • Skreddersydd kurs for lærere i samfunnskunnskap
  • Avsluttende prøver i samfunnskunnskap
  • Statsborgerprøven

Kontakt Språktjenester

E-post: spraktjenester@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

  • Telefon tolking: 32 04 47 43, 32 04 47 44 eller 32 04 47 42
  • Telefon oversetting: 32 04 47 56
  • Telefon samfunnskunnskap og prøver: 32 04 47 38, 32 04 47 42 eller 32 04 47 56

Besøksadresse: Ilebergveien 21, 3011 Drammen