Digitalt kurs i samfunnskunnskap - tilbud til andre kommuner

Avdelingen Språktjenester ved Drammen Voksenopplæring tilbyr samfunnskunnskapskurs på mange språk. Nærliggende kommuner kan påmelde sine deltakere for oppmøtekurs i våre lokaler sammen med våre deltakere. Alle fjerntliggende kommuner kan bestille digitale og hybride nettkurs for sine deltakere.

Ta kontakt med oss

Vi har laget en Teams-gruppe for å gi mulighet til andre kommuner til å kunne bestille kurs og melde på deltakere til planlagte kurs. I tillegg kan kommuner følge med på hva andre har meldt av behov, og eventuelt samarbeide om bestilling av kurs.

For å lese informasjon om vårt tilbud, kan du sende e-post adressen din (e-post adressen til personen som har ansvaret for samfunnskunnskapskurs i virksomheten din) til oss, slik at vi legger deg til Teams-gruppen. Når du er lagt til denne gruppen, kan du lese om tilbudet og eventuelt melde på deltakere fra din kommune. Er det noe du ønsker å spørre om, kan du bruke «chat» funksjonen i samme gruppe eller sende e-post til oss.

Ønsker du å bli lagt til Teams-gruppen, send en e-post til en av følgende e-postadresser:

Definisjon av digitalt nettkurs og hybridundervisning

Det er et kurs som kjøres via Teams (eller tilsvarende app) med en lærer som instruktør for hele kurset, «live» og i sanntid. Det som skiller digitalt nettkurs fra oppmøtekurs, er kun det faktum at det foregår via skjerm.

Uavhengig av antall parter og antall deltakere er kommunikasjon mellom lærer og deltakere, og deltakere seg imellom, tatt vare på. Dette gjelder hybridundervisning også. Med hybridundervisning menes det at kurset kjøres for deltakere i klasserommet hos oss, og samtidig strømmes det på Teams for deltakere som er påmeldt fra andre kommuner. Deltakere på Teams skal kunne delta i undervisningen og diskusjonene på samme måte som deltakere som møter opp fysisk.

Klasserommene er utstyrt med kamera, mikrofoner og høyttalere slik at alle parter ser og kommuniserer med hverandre. Informasjon om personvern er lagt inn som info i Teams-gruppen.