Grunnskole for voksne

Drammen voksenopplæring tilbyr grunnskole for voksne. Her finner du informasjon om opplæringen.

Undervisning

 • Blir gitt i fagene deltakeren trenger
 • Starter med inntakssamtaler ved voksenopplæringen for å kartlegge nivå, omfang og fremdrift for opplæringen.
 • Opplæringen følger skolerute for grunnskolen i Drammen kommune.
 • Fullført eksamensrettet grunnskole for voksne avsluttes med vitnemål fra grunnskolen. Vitnemålet vil gi deltakeren mulighet til å søke videregående opplæring.

Hvem har rett til grunnskole for voksne?

Du har rett til grunnskole for voksne hvis:

 1. du er over opplæringspliktig alder (over 15 år)
 2. du ikke har rett til videregående skole (etter opplæringsloven § 3-1)
 3. du har lovlig opphold i Norge
 4. du har behov for opplæringen

Du kan be om veiledningssamtale før du søker

Kontakt oss ved å sende E-post til voksen@drammen.kommune.no

Informasjon til deg som søker grunnskole for voksne

 • Grunnskoleopplæring og undervisningsmateriell er gratis for innbyggere i Drammen kommune.
 • Kommunen behandler søknaden så snart som mulig.
 • Du vil få svar på søknaden senest tre måneder etter at vi har mottatt søknaden. 
 • Det er mulig å ta enkeltfag.
 • Opplæringen foregår på dagtid.
 • Som deltaker på grunnskole for voksne kan du ha rettigheter i Lånekassen. Les mer om dette på hjemmesiden til Lånekassen. Skolen informerer alle deltakere om Lånekassen ved skoleårets start.

Søk plass

Kombinasjonsklasse

Drammen voksenopplæring samarbeider med Åssiden videregående skole om grunnskoleopplæring etter opplæringsloven for ungdom i alderen 16 - 24 år. 

Læreplaner

Opplæring blir gitt etter gjeldende læreplaner fra Utdanningsdirektoratet.