Kurs i samfunnskunnskap

Samfunnskunnskap er et kurs på 25, 50 eller 75 timer med undervisning i norsk samfunn, lover og regler. Kurset holdes på et språk deltakeren forstår (oftest deltakerens eget språk). Kursene arrangeres av Språktjenester.

25, 50 eller 75 timer?

Det er statusen din (asylsøker, flyktning, familiegjenforent, arbeidsinnvandrer, og så videre) og datoen for oppholdstillatelse eller ankomst til Norge, som avgjør hvor mange timer du skal gjennomføre.

Utdrag fra Læreplan i samfunnskunnkap for voksne innvandrere (forskrift til integreringsloven, utarbeidet av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse):

 • Deltakere som får oppholdstillatelse som nevnt i integreringsloven §§ 27 og 28 før 1. januar 2022 skal gjennomføre 50 timer opplæring i samfunnskunnskap. Deltakere som følger introduksjonsloven i henhold til overgangsreglene i integreringsloven § 51 og integreringsforskriften § 72 skal også gjennomføre 50 timer opplæring i samfunnskunnskap.
 • Asylsøkere som omfattes av integreringsloven § 5 skal fram til 1. januar 2022 gjennomføre 50 timer opplæring i norsk kultur og norske verdier.
 • Se integreringsforskriften § 73 for nærmere overgangsregler.
 • Deltakere som får oppholdstillatelse som nevnt i integreringsloven §§ 27 og 28 etter 31. desember 2021 skal gjennomføre 75 timer opplæring i samfunnskunnskap.
 • Asylsøkere som omfattes av integreringsloven § 5 skal fra 1. januar 2022 gjennomføre 25 timer opplæring i samfunnskunnskap.

Hvordan melder jeg meg på?

Meld deg på kurs i samfunnskunnskap 

Påmeldingen (skjemaet i lenken over) inkluderer påmelding for norskkurs. 

 • Er du fra Drammen kommune og har rett og plikt til kurs, får du innkalling til et informasjonsmøte etter at du har meldt deg på. Der avtaler vi når du kan få kurs i samfunnskunnskap. 
 • Er du fra en annen kommune, må du melde deg på i egen kommune. Du kan delta på våre kurs dersom din kommune har eller gjør avtale med oss om det. 
 • Digitale kurs i samfunnskunnskap (via Teams eller annen sikker løsning for videomøter): voksenopplæringssentre i andre kommuner kan ta kontakt med Språktjenester for å bestille digitale kurs i samfunnskunnskap.

Hvordan vet jeg at jeg har fått plass?

 • Har du fått brev eller blitt kontaktet av Drammen voksenopplæring har du plass på kurset.
 • Har du ikke fått brev en til to uker før kurset begynner, betyr det enten at det ikke er blitt kurs på ditt språk, eller at du ikke er påmeldt. Om du mener du burde vært påmeldt, ta kontakt med oss.
 • Dersom du bor i en annen kommune enn Drammen - ta kontakt med din egen kommune. 

Innhold i opplæringen

Opplæringen følger læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Opplæringen følger tre moduler: 

 1. Utdanning, kompetanse og arbeidsliv. Temaene her er skole og utdanning, arbeidsliv og kritisk tenkning og digital dømmekraft. 
 2. Familie, helse og hverdagsliv. Temaene her er ny i Norge, familieliv, fritid, helse, personlig økonomi og retten til et fritt og selvstendig liv.
 3. Norge før og nå. Temaene her er om Norge i dag, historie, bærekraft, menneskerettigheter og demokrati.

Kursuker i 2024

 • Uke 26 – modul 1 (25 timer)
 • Uke 27 – modul 2 (25 timer)
 • Uke 33 – modul 3 (25 timer)

Hvilke språk gis undervisningen på?

Undervisningsspråket er avhengig av hvor mange av deltakerne som har samme språk ved kursstart. Er det over tre deltakere med samme språk, vil vi som regel gjennomføre kurs på dette språket. Vi har mulighet til å gjennomføre kurs på 20 - 25 ulike språk.

Avsluttende prøve

Er du fra Drammen kommune og har status rett og plikt, får du innkalling til avsluttende prøve etter at du er ferdig med alle de obligatoriske timene. Har du bare plikt, kan du melde deg på prøven selv, ved å ta kontakt med oss.

Statsborgerprøve

Meld deg på statsborgerprøve 

Kontakt Språktjenester

E-post: spraktjenester@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

 • Telefon tolking: 32 04 47 43, 32 04 47 44 eller 32 04 47 42
 • Telefon oversetting: 32 04 47 56
 • Telefon samfunnskunnskap og prøver: 32 04 47 38, 32 04 47 42 eller 32 04 47 56

Besøksadresse: Ilebergveien 21, 3011 Drammen