Norskkurs

Norskopplæring etter Introduksjonsloven er et tilbud ved voksenopplæringen til voksne bosatte flyktninger, innvandrere (selvbosatte og gjenforente) og arbeidsinnvandrere. Tilbudet gis til voksne i alderen 16 til 67 år som har rett og/eller plikt til norskopplæring.

Undervisningen

 • Gis i fagene norsk og samfunnskunnskap - obligatorisk 50 timer i samfunnskunnskap og 550 timer i norsk. Antall timer til norskopplæring kan utvides etter individuell vurdering.
 • Forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet, slik som språk- og arbeidspraksis.

Tilbud til deltakere

 • Undervisning på alle norsknivå, fra alfabetisering til B2.
 • Undervisning på dagtid og kveldstid.
 • Yrkesrettede norskkurs.
 • Kartlegging og veiledning.
 • Tett oppfølging av den enkelte deltaker.
 • Norskprøve, og prøver i samfunnskunnskap og statsborgerskap.
 • Kursbevis/attest.

Pris 

Søke plass

Meld deg på norskkurs og/eller samfunnskunnskapskurs

Du har rett og plikt til å delta i programmet dersom du er:

 • Flyktninger med politisk asyl
 • Overføringsflyktninger med innreisetillatelse
 • Person med opphold på humanitært grunnlag
 • Person med kollektiv beskyttelse
 • Person som blir gjenforent med personer nevnt ovenfor