Oversettelsestjenester

Har du dokumenter som skal oversettes fra eller til norsk? Ta kontakt med oss i Språktjenester.

Oversette dokumenter

Eksempler på dokumenter kan være:

  • Attester
  • Sertifikater
  • Karakterutskrifter og vitnemål
  • Brosjyrer
  • Rapporter
  • Juridiske dokumenter (eksempel: fødselsattest, bostedsattest og vigselsattest)
  • Medisinske dokumenter (eksempelvis: legeerklæring)

Bestille oversettelse

For informasjon om fremgangsmåte, ta kontakt med oss:

Kontakt Språktjenester

E-post: spraktjenester@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

  • Telefon tolking: 32 04 47 43, 32 04 47 44 eller 32 04 47 42
  • Telefon oversetting: 32 04 47 56
  • Telefon samfunnskunnskap og prøver: 32 04 47 38, 32 04 47 42 eller 32 04 47 56

Besøksadresse: Ilebergveien 21, 3011 Drammen