Privatisteksamen

Drammen voksenopplæring kan organisere privatisteksamen for voksne innbyggere.

Du kan melde deg opp som privatist i de fagene de trenger for å få vitnemål.

Søke privatisteksamen

  • Søk om privatisteksamen
  • Privatisteksamen koster per eksamen 1251 kroner. Prisen settes årlig av Utdanningsdirektoratet.
  • Søknadsfrist for privatisteksamen er 1. februar.