Realkompetansevurdering

Få udokumentert kompetanse vurdert ved Drammen voksenopplæring.

Drammen kommune tilbyr realfagskompetansevurdering for innbyggere i kommunen.

Søk om vurdering