Skolerute for voksenopplæringen

Skolerute for opplæring av voksne for skoleåret 2023-2024.

Måned Ferie og fridager for deltagere Kommentarer
August
 • Første skoledag for ordinære kurs og grunnskole er 17.08
 • Samfunnskunnskap modul 3: 07.08-11.08
September  
 • Norskprøve påmelding: 21.08-25.08
 • Norskprøve: 25.09-29.09
Oktober
 • Høstferie: 02.10-06.10
 • Prøve i samfunnskunnskap: 02.10-06.10
November    
Desember
 • Siste skoledag er 19.12
 • Juleferie: 20.12-02.01
 • Norskprøve påmelding: 30.10-03.11
 • Norskprøve: 04.12-08.12
Januar
 • Første skoledag er 03.01
 
Februar
 • Vinterferie: 26.02-01.03
 • Prøve i samfunnskunnskap vurderes
Mars
 • Siste dag før påskeferie er 22.03
 • Norskprøve påmelding: 29.01-02.02
 • Norskprøve: 11.03-15.03
April
 • Påskeferie: 25.03-02.04
 • Første dag etter påskeferie er 03.04
 
Mai

Fridager:

 • 01.05 - offentlig fridag
 • 09.05 - Kristi himmelfartsdag
 • 10.05 - Fri for deltagere
 • 17.05 - Grunnlovsdag
 • 20.05 - 2.pinsedag
 • Norskprøve påmelding: 15.04-19.04
 • Norskprøve: 21.05-31.05

Eksamensperiode for grunnskolen:

 • Skriftlig: 13.05-21.05
 • Muntlig: mai og juni
Juni
 • Siste skoledag for norskkurs og grunnskole er 21.06
 • Samfunnskunnskap modul 1: 24.06-28.06
 • Samfunnskunnskap modul 2: 01.07-05.07