Spesialundervisning for voksne

Spesialundervisning for voksne er et tilbud ved Drammen voksenopplæring. Tilbudet er til voksne innbyggere som trenger opplæring og vedlikehold av grunnleggende ferdigheter etter opplæringsloven.

Undervisningen

  • Blir gitt i grunnskolefag som deltakeren har behov for spesialundervisning i. Kan også gis i sosial kompetanse.
  • Mål for opplæringen er å vedlikeholde eller utvikle grunnleggende ferdigheter til et tilfredsstillende nivå for den enkelte.

Søke plass

Hva skjer etter at du har søkt?

  • Når du har søkt kontakter Drammen voksenopplæring deg.
  • Vi vil kartlegge din bakgrunn. Etter dette gjennomfører PPT (pedagogisk- psykologisk tjeneste) en kartlegging. 
  • Hvis PPT anbefaler spesialundervisning, kan spesialundervisning tilbys.
  • Voksenopplæringen lager individuelle planer for den enkelte på bakgrunn av kartleggingen til PPT.
  • Antall timer undervisning i uka blir anbefalt av PPT.
  • Undervisningen følger skolerute for grunnskolen i Drammen kommune.  

Pris

  • Tilbudet er gratis for innbyggere i Drammen kommune.