Tolketjenester

Trenger du hjelp med tolketjenester? Hos oss kan du bestille tolk på de fleste språk. Ta kontakt med oss i Språktjenester - vi kan hjelpe deg!

Vi tilbyr:

 • Frammøtetolking: Tolken er til stede under samtalen.
 • Telefontolking: Tolken sitter på et skjermet rom og tolker via telefon/høyttalende telefon. Det sikrer anonymitet og er godt egnet for kortere beskjeder og samtaler.
 • Skjermtolking: Tolken sitter på et skjermet rom og tolker via Teams eller annen sikker løsning for videomøte. 

Bestille tolketjeneste

Ønsker du å bestille tolketjenester eller har spørsmål, ta kontakt med oss på telefon eller E-post. Oppgi gjerne det generelle temaet  for samtalen (stikkord), slik at tolken kan forberede seg til oppdraget.

Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk (tolkeloven) og forskrift til tolkeloven (tolkeforskriften) trer i kraft 01. januar 2022. Bruk av kvalifisert tolk i offentlig sektor blir lovfestet.

Evaluer tolkingen

Vi ønsker å bli enda bedre i vår tjeneste, og setter stor pris på om du evaluere tolketjenesten du har mottatt. 

Huskeliste ved bruk av tolk

 • Tolkens oppgave er å overføre innholdet, på et annet språk, i alt som sies under samtalen, uten å endre, tilføye eller utelate informasjon.
 • Tolken snakker i "jeg"-form. Henvend deg direkte til din samtalepartner. Snakk ikke til tolken om din samtalepartner i tredje person.
 • Ikke pålegg tolken andre oppgaver enn tolking.
 • Start med en orientering om tolkens rolle i samtalen eller la tolken gjøre det.
 • Forklar hva som er målet med samtalen.
 • Planlegg samtalen godt. Si ikke mer til tolken enn det du vil ha overført.
 • Vær forberedt på å forklare noen begreper som er spesielle for ditt fag, eller for institusjonen.
 • En tolk skal ikke trekkes inn i samtalen mellom bestiller og klient. Tolken skal ikke bidra med egne meninger eller synspunkter.
 • Snakk tydelig og i korte sekvenser. Sett av nok tid til samtalen. Husk at alt vil bli sagt to ganger.
 • Tolken har absolutt taushetsplikt, også etter endt tjeneste.

Kontakt Språktjenester

E-post: spraktjenester@drammen.kommune.no

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

 • Telefon tolking: 32 04 47 43, 32 04 47 44 eller 32 04 47 42
 • Telefon oversetting: 32 04 47 56
 • Telefon samfunnskunnskap og prøver: 32 04 47 38, 32 04 47 42 eller 32 04 47 56

Besøksadresse: Ilebergveien 21, 3011 Drammen

VAKTTELEFON FOR TOLKETJENESTER

Tolketjenesten er tilgjengelig

på vakttelefon 970 28 693:

 • Etter klokken 15.00 på hverdager
 • Kveld og natt
 • Helger
 • Høytidsdager

Du kan bestille tolk ved å ringe vakttelefonen ved ekstraordinære hendelser eller andre nødsituasjoner knyttet til for eksempel legevakten, brannsituasjoner, ulykker, politisaker og lignende.