Om Fjell skole

Bli kjent med Fjell skole.

Fjell skole er en 1 til 7 skole i kommunedelen Fjell. Skolen ligger sentralt til i et område preget av blokkbebyggelse, og ligger flott til mellom Drammen by og skogen. Skolen ble rehabilitert i 2019/2020 og fremstår som en moderne skole i gode lokaliteter som fremmer læring. Elevene har flotte uteområder, som gir gode muligheter for aktivitet i pausene. Skolen har en kapasitet på 780 elever.

Hver eneste dag jobber voksne og barn sammen for å skape gode skoledager hvor læring for fremtiden står i fokus. Vi på Fjell skole og AKS står sammen om å skape mestring og ansvar, trygghet og omsorg. Dette er viktige ord for oss som beskriver de verdier skolen vår står for.

På Fjell jobber vi med å skape varige verdier og varig kunnskap, og en felles forståelse om hvordan vi skal møte hverandre og ta vare på hverandre.

Fjell skole er en SmartOppvekst-skole hvor målet er motivasjon for læring og en skole der hver enkelt elev skal få oppfylt sitt fulle faglige potensiale og bli et trygt, aktivt og selvstendig menneske.

Fjell skole har livsmestring i fokus.

Vår hverdag styres av de verdier som ligger i vårt grunnsyn på skole.

  • Rom for alle – blikk for den enkelte
  • Vi er en skole for tilhørighet og mangfold med utvikling for alle.
  • Skole er et møte mellom mennesker.

Fjell skole har egen visjon. På Fjell skole og AKS skal alle elever:

  • «…ha respekt for og ta ansvar for sine medelever og omgivelser.
  • Oppleve læringsutfordringer i undervisningen hver dag.
  • Oppleve mestring og at de lykkes med noe hver dag.
  • Føle engasjement og undring i læringsprosessen.
  • Være aktive elever i måten de tilegner seg kunnskap og i fysisk aktivitet.
  • Trives og føle seg trygge på skolen»

Fjell skole: Sammen på læringsreisen

Bilder fra Fjell skole

Skolen har mange farger på utsiden av bygget Skolen sett fra toppen av amfiet i skolegårdenken bak skolen Utbygg på skolen som henger ut over kanten av en bakketopp Fra skolegården med blokkene på Fjell i bakgrunnen