Om Hallermoen skole

Bli kjent med Hallermoen skole.

Skolen

Hallermoen skole ligger i bydelen Konnerud og er omkranset av skog og boligfelt. Vi har en fantastisk beliggenhet med flotte utearealer hvor elevene kan boltre seg i lek og aktiviteter hele året. Det er et yrende liv i friminutt, og veien er kort til akebakke, fotballbaner, skøytebaner og skianlegget.

Vi er en 1-7 skole og har 455 elever og 50 ansatte.  Skolen ble opprinnelig bygd i 1974, og har gjennom årenes løp vært i stadig utvikling med tanke på elevantall og bygningsmasse. De siste årene har skolen blitt pusset opp innvendig, og det har vært en oppgradering av inventar.

I timene er det fokus på variert undervisning, alle elever har sin egen i-Pad som brukes aktivt i læringsarbeidet. Digital teknologi gir nye muligheter for lærerne til å tilpasse undervisningen. Skolens satsningsområder er språklig kompetanse, vurdering for læring, dybdelæring og fagfornyelsen.

På Hallermoen skole viser vi respekt, ansvar og omsorg!

 Skolens motto: «Du er fantastisk»

SFO

Skolefritidsordningen på 1.-4. trinnet er organisert i to baser, henholdsvis base 1 for førsteklassinger og base 2 for 2.-4. klasse. Vi tilbyr varierte aktiviteter og kurs, og jobber målrettet for at alle skal trives å ha gode dager i SFO.

Visjon

”En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt, aktivt og selvstendig menneske.”

Samarbeidspartnere

Vi har et spennende samarbeid med Konnerud IL. De kommer hver tirsdag og har FYSAK med 2.-7.klasse. I tillegg arrangerer idrettslaget aktivitetsdager sammen med skolen både sommer og vinter.

Helsesykepleier

Helsesykepleier er på skolen hver dag. Hun samarbeider med lærerne om undervisning og veiledning rundt helsefaglige temaer. I tillegg har vår helsesykepleier samtaler med elever og foresatte ved behov. En annen viktig oppgave er at hun deltar i tverrfaglig samarbeid rundt elever/familier, og gjennomfører kommunens vaksinasjonsprogram.

Bilder fra Hallermoen skole

Lærer hjelper elev med å lese tekst i bok. Elev sitter på et bord med kjegler og leser Blide elever spiller et spill med kjegler