Om Hallermoen skole

Bli kjent med Hallermoen skole.

Velkommen til Hallermoen skole!

Hallermoen skole ligger i bydelen Konnerud og er omkranset av skog og boligfelt.

Vi har en fantastisk beliggenhet med flotte utearealer hvor elevene kan boltre seg i lek og aktiviteter hele året. Det er et yrende liv i friminutt, og veien er kort til akebakke, fotballbaner, skøytebaner og skianlegg.

Vi er en 1-7 skole og har 454 elever og 55 ansatte.

Skolen ble opprinnelig bygd i 1974, og har gjennom årenes løp vært i stadig utvikling med tanke på elevantall og bygningsmasse. De siste årene har skolen blitt pusset opp innvendig, og det har vært en oppgradering av inventar.

Gjennom skoledagen har vi fokus på variert undervisning, og alle elever har sin egen iPad som brukes aktivt i læringsarbeidet. Digital teknologi gir mange muligheter for lærerne til å tilpasse undervisningen. Gjennom dette skal vi bygge gode relasjoner, trygghet og et godt læringsmiljø.

Skolens fokusområder

  • Læringsmiljø: "På Hallermoen opplever alle at de hører til"
  • Læringsstøtte: "På Hallermoen inviterer vi alle til læring hver dag"
  • Teknologi som katalysator for økt elevengasjement: "På Hallermoen skole er elevene deltagende og aktive i undervisningen"

Bilder fra Hallermoen skole

Lærer hjelper elev med å lese tekst i bok. Elev sitter på et bord med kjegler og leser Blide elever spiller et spill med kjegler