Om Killingrud ungdomsskole

Bli kjent med Killingrud ungdomsskole.

Killingrud ungdomsskole ligger i Solbergelva. Nåværende bygg sto ferdig i 2001. Skolen har cirka 250 elever fordelt på tre klasser per trinn. Hvert trinn har sin base med klasserom og grupperom. Hver klasse har to kontaktlærere.

Våre verdier

 • å vise omsorg
 • å vise ansvar
 • å vise respekt

Verdiene skal være synlig for elever og voksne gjennom hvordan vi samhandler med og møter hverandre. Vi ønsker en skole der elevene er trygge, får utfordringer tilpasset sitt nivå og tør å gjøre feil. Vi ønsker at elevene skal bli bevisst sin egen læring og sin egen utvikling ut fra eget nivå.

Tiltak og planer for et godt lærings- og skolemiljø

For å skape et godt læringsmiljø legges det vekt på at hele personalet er samstemte. Grunnmuren i vårt arbeid med elevene er lærerens relasjonskompetanse. På grunnmuren står fire søyler:

 1. Definerte positive forventninger.
 2. Å lære elevene forventninger og sosiale ferdigheter.
 3. Oppmuntre, støtte og anerkjenne positiv atferd.
 4. Møte og håndtere utfordrende atferd.

Vi er en MOT-skole

MOT skal utvikle robust ungdom, som inkluderer alle, gjennom å styrke bevissthet og mot. MOT skal være fremragende til å nå ungdom på en ungdommelig, mulighetsfokusert og oppriktig måte.

Trivselsfremmende tiltak både inne og ute i løpet av skoleåret

 • Frokost fra 8.00 - 8.25 tirsdag - torsdag 
 • Kantinesalg hver dag.
 • Åpen gymsal med ulike aktiviteter fra 11.15 – 11.45 hver dag. Elever i Aktiv 365 har ansvar i samarbeid med en lærer.
 • Uteaktiviteter i begynnelsen av skoleåret i alle pausene.
 • Kanonballturnering på høsten.
 • Juleturnering
 • Vinteraktivitetsdag på hvert trinn dersom det er nok snø.
 • Bordtennisturnering på våren
 • Hawaiidag - en aktivitetsdag med ulike aktiviteter og turneringer i juni. Det serveres grillpølser, lomper og brød. Dagen avsluttes med frivillig vannkrig der både elever og lærere er med.
 • Julelunsj og påskelunsj i basene.
 • Felles juleavslutning i gymsalen.
 • Vinterfest. I forkant øves det på polonese, vals, polka og swing.

Vi markerer følgende dager i løpet av skoleåret

 • Verdensdagen for psykisk helse 10.oktober
 • FN-dagen 24.oktober
 • MOT-til-å-glede-dagen 23. november.
 • Luciadagen 13. desember, der 10. trinn har ansvar for å gå Lucia og dele ut lussekatter til alle.