Om Konnerud skole

Bli kjent med Konnerud skole.

Konnerud skole er en barneskole som ble bygget allerede i 1747. Skolen har i dag 450 elever og cirka 60 ansatte på skoen og SFO. Samspillet oss imellom og et godt læringsutbytte er noe av det viktigste vi jobber med. Vi jobber derfor kontinuerlig med skolemiljøet. Elevrådet er bindeleddet mellom alle elever og oss voksne, både vi som jobber på skolen og FAU. Målet er å skape trygghet, rom for mestring og motivasjon.

Vi jobber med tverrfaglige temaer og er opptatt av at elevens stemme skal bli hørt. Dette er viktig for oss for at vi skal nå våre mål, om at hver elev skal oppleve en relevant skolehverdag. Vi er opptatt av at SFO og skolehverdagen skal oppleves helhetlig. Vi har derfor et godt samarbeid oss ansatte imellom. Vi er en VI skole.

Konnerud bydel er en barnerik bydel omkranset av natur med flotte stier og skispor. Rett utenfor skolen stopper bussen slik at det for de som bruker den er det lett og trygt å komme på skolen.

Vårt motto er «Relevant læring». Vi er opptatt av å skape en trygg og god skole sammen med elevene og foresatte, der hverdagen preges av aktiviteter som er relevante og som er motiverende å jobbe med.

Skolen har et godt samarbeid med Konnerud IL, som har fysisk aktivitet på skolen en dag i uken. I bydelen er det mange organisasjoner og et rikt tilbud til innbyggerne. Skolen har også et samarbeid med USN og er praksisskole på flere trinn.