Om Konnerud skole

Bli kjent med Konnerud skole.

Konnerud skole er en barneskole som er fra 1747, og skolen har i dag 450 elever. Det er totalt cirka 50 ansatte på skolen og AKS. Vårt motto er «Relevant læring». Vi er opptatt av å skape en trygg og god skole sammen med elevene og foresatte, der hverdagen preges av aktiviteter som er relevante og som er motiverende å jobbe med.

For oss er samspillet oss imellom, og et godt læringsutbytte det viktigste vi jobber med. Vi jobber derfor kontinuerlig med skolemiljøet. Elevrådet er bindeleddet mellom alle elever og oss voksne, både vi som jobber på skolen og FAU. Målet er å skape trygghet, rom for mestring og motivasjon. To ganger i året har vi «vennskapsuke». Disse planlegges i samarbeid med elevrådet. 

Av kjernekompetansene har vi spesielt fokus på begynneropplæringen og har utarbeidet en plan som bygger på tidligere Drammen kommune sin språkplan. Skolen har gjennom mange år jobbet med å la elevene ta i bruk digitale ferdigheter i alle fag.