Om Krokstad skole

Bli kjent med Krokstad skole.

Krokstad skole var Nedre Eiker kommunens første faste skole. Den ble etablert i 1816. Skolen lå da i en tømmerbygning like ved Tråkka. I 1957 ble den første delen av nåværende Krokstad skole bygd.

I tillegg til to fine leikeplasser i skolegården blir Tusenårsstedet flittig brukt i friminutt, kroppsøvingstimer og andre fysiske aktiviteter. Skolen har cirka 560 elever og 79 ansatte. SFO holder til i skolebygningen og cirka 140 av våre elever benytter dette tilbudet. Skolen har logoped, sosialfaglig medarbeider og helsesykepleiere som sammen med lærerne, assistenter og ledelsen arbeider for et godt faglig og sosialt miljø.

Krokstad skole har vært PALS-skole siden 2010. PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) er en skoleomfattende innsatsmodell med fokus på læringsmiljø. Vi har fokus på forebyggende tiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Vis ansvar – respekt - ansvar er våre hovedregler.

Vurdering for læring (VFL) har vært et satsningsområde gjennom flere år. Erfaringer fra VFL har vi tatt med oss inn i Realfagssatsingen som vi startet med i 2017. Hovedmålene i Realfagsatsingen er å styrke elevenes kompetanse og resultater i realfag. I tillegg er et sentralt mål å styrke lærernes faglige og didaktiske kompetanse. Gjennom varierte arbeidsmetoder ønsker vi å ha fokus på undring, nysgjerrighet og forskning hos lærere og elever. Disse fokusområdene ønsker vi å bygge videre på i arbeidet med Fagfornyelsen.

Krokstad skole bruker digitale verktøy aktivt i undervisningen. STL+ (Skrive seg til lesing) er metoden vi bruker i begynneropplæringen. 1.-3. trinn bruker nettbrett og 4.-7. trinn har PC. Disse verktøyene bidrar til variert, motiverende og tilpasset undervisning. I tillegg har vi en realfagsavdeling hvor vi har teknologisk utstyr som brukes til programmering og koding.