Til og fra Krokstad skole

Lurer du på hvor du kan parkere i nærheten av skolen i åpningstiden? På denne siden finner du anbefalinger og informasjon om trafikken rundt skolen.

Skolens anbefalinger

Trygge skoleveier er alles ansvar. Krokstad skole oppfordrer alle foresatte og elever til å gå eller sykle til skolen. Det er viktig at foresatte samarbeider og bidrar til best mulig trafikkflyt. Vi oppfordrer alle til å vise omsorg, ta ansvar og vise respekt for hverandre.

  • Kjører du barnet ditt med bil til skolen, er det viktig å benytte de områdene som er satt av til parkering. 
  • "Kiss and ride" er til av og påstigning. Dette gjelder for korte stopp.
  • Det er også mulig å slippe av barn litt lengre unna skolen, f.eks. ved KIWI (innkjøring fra Bruveien) eller ved bussholdeplassen i Sandsgata. Herfra kan barna gå langs gang- og sykkelvei eller rolig boliggate (Klokkerveien) fram til skolegården.
  • Foreldre som har behov for å parkere, for eksempel for å følge barn inn på SFO, kan benytte parkeringsplassen i A. J. Horgens vei (like øst for Folkets Hus). Herfra er det 150 meter å gå fram til skoleporten. Det er også mulig å parkere ved «trafoen», langs Skoleveien på nordsiden av Gamle Riksvei.

Kartet under viser skolens anbefalinger for trafikken til og fra skolen. 

Kart som viser ferdsel til og fra Krokstad skole.