Om Mjøndalen skole

Bli kjent med Mjøndalen skole.

Mjøndalen skole ligger i sentrum av Mjøndalen, rett ved Consto Arena. Vi har 550 elever og rundt 80 ansatte.

På Mjøndalen skole er vi opptatte av inkludering, mangfold, trivsel og tilhørighet. Vi jobber kontinuerlig med læringsmiljø og faglig utvikling. Vi ønsker elevaktiv undervisning som fremmer motivasjon, læring, medvirkning og mestring. Samarbeidslæring vil være et av skolens satsningsområder de kommende årene.

Bilder fra Mjøndalen skole

Birøkter tømmer bikube for honning Øyenstikker på fingertuppen til elev Tegning av burot To elever leter etter småkryp i vannet Fisk på isen på Hagatjern