Om Skoger skole

Bli kjent med Skoger skole.

Byskolen på landet

Skoger skole ligger landlig til midt i hjertet av Skoger bygda. Skolen har en fantastisk skolegård som legger til rette for aktive elever. I tilknytning til skolen har vi flott natur som vi bruker aktivt i undervisningen. Drammen ligger kun 10 minutter unna med bil. Vi definerer oss som en byskole på landet.

Ikke for liten og ikke for stor

Skolen har 200 flotte elever og 30 dyktige ansatte. Vi er store nok til å ha et utviklende og godt miljø både for elever og ansatte, samtidig er vi ikke større enn at alle kjenner alle og har et trygt og godt læringsmiljø.

På samme lag - for å bedre trivsel og læringsutbytte for alle

På Skoger skole jobber ansatte og elever på lag med et mål for øyet, å bedre læringsutbytte for alle. Trives du – lærer du. Vår visjon er nettopp «På samme lag». Skolens ansatte jobber på team på tvers av trinn, og på tvers av skole og SFO for at elevene skal oppleve gode og lærerike dager hos oss. I undervisningen bruker vi samarbeidslæring, og vi organiserer skoleåret i fire store temaer hvor vi jobber på tvers av fag. Vi forsterker samholdet og lagfølelsen ved jevnlig å arrangere fellessamlinger og temauker der elever jobber på tvers av trinn.

Alternativ læringsarena - Basen

På skoger skole har vi en alternativ læringsarena som tar inn barn fra hele Drammen. Dette er et tilbud for barn med autismespekterforstyrrelser med behov for helhetlig tilrettelegging. Avdelingen har et fagmiljø med høy kompetanse.