Om Skoger skole

Bli kjent med Skoger skole.

Byskolen på landet

Skoger skole ligger landlig til midt i hjertet av Skoger bygda. Skolen har en fantastisk skolegård som legger til rette for aktive elever. I tilknytning til skolen har vi flott natur som vi bruker aktivt i undervisningen. Drammen ligger kun 10 minutter unna med bil.  Vi definerer oss som en byskole på landet.

Ikke for liten og ikke for stor

Skolen har 175 flotte elever og 30 dyktige ansatte. Vi er store nok til å ha et utviklende og godt miljø både for elever og ansatte, samtidig er vi ikke større enn at alle kjenner alle og har et trygt og godt læringsmiljø.

På samme lag for å bedre læringsutbytte for alle

På Skoger skole jobber ansatte og elever på lag med et mål for øyet, å bedre læringsutbytte for alle. Skolens ansatte jobber på team på tvers av trinn og undervisningen legger opp til at eleven skal lære gjennom samarbeid. Vi forsterker samholdet og lagfølelsen ved jevnlig å arrangere fellessamlinger og temauker der elever jobber på tvers av trinn. Vi er et lag.

Aktive elever i læringsarbeidet

Skolen står samlet om våre verdier som er samhandling, respekt og mestring. Skolen legger opp til at elever skal ha et forhold til sin læring og være aktive i denne prosessen. Vi gjør dette gjennom tankesettet Vurdering For Læring. Vi jobber med strukturer som legger til rette for samarbeidslæring. I læringsarbeidet bruker elevene digitale enheter som et naturlig verktøy for å tilegne seg kunnskap og dokumentere læring.

Trives du, lærer du

Skoger skole jobber målbevisst med læringsmiljøet. Vi systematiserer dette arbeidet med den skoleomfattende innsatsmodellen PALS. Dette er en forkortning for Positiv Atferd støttende Læringsmiljø og Samhandling. Et godt læringsmiljø er for oss grunnpilaren i all læring.

Musikk skaper glede og bevegelse. På skoger skole har vi utviklet et konsept som har fått navnet MUSAK. Vi kombinerer musikkutøvelse med fysisk aktivitet.

Alternativ læringsarena

På skoger skole har vi en alternativ læringsarena som tar inn barn fra hele Drammen. Dette er et tilbud for barn med behov for spesiell tilrettelegging. Avdelingen har et fagmiljø med høy kompetanse.