Bli kjent med Solberg skole.

Barneskole for Solbergelva og Solbergmoen

Solberg skole ligger sentralt til i Solbergelva og tar imot barn i alderen 6 til 12 år. Vi er ca. 550 elever fordelt på 1. til 7. trinn, og har en personalstab på ca. 70 medarbeidere - dermed er Solberg skole en av de største barneskolene i Drammen kommune.

Skolen ble omfattende rehabilitert og utvidet i 2015, og står i dag frem med et stort moderne bygg i lyse og friske farger. Uteområdene er romslige og tilbyr plass til fysisk aktivitet for alle. I skolegården finner barna bordtennisbord, ballbinge, paradis- og sjakkfelt, klatrestativer og husker. Skolens SFO (skolefritidsordning) holder til i lokaler i Solberghallen.

Trygg skolehverdag

Skolen er opptatt av å skape et godt og trygt skolemiljø, som alle elever føler tilhørighet til. Vi har i mange år gjort gode erfaringer med for eksempel deltagelse i Trivselslederprogrammet som er et aktivitetsopplegg for elever fra elever. Det er barn fra 4. – 7. trinn som i hvert storefri tilbyr aktiviteter som alle elever som ønsker kan delta i. Dette skaper trygghet, sosiale ferdigheter og ikke minst nye venner på tvers av trinnene. I tillegg til dette har skolen systemer som bidrar til å skape et godt og trygt læringsmiljø.

Satsing på realfag og IKT

Skolen har, i tillegg til å lære elevene de grunnleggende ferdighetene som lesing, skriving og regning, spesielt fokus på digitale ferdigheter og realfagskompetanse.

Ferdigheter innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi er en viktig forutsetning for både videre læring og senere et aktivt arbeidsliv. Elevene lærer å bruke digitale verktøy, medier og ressurser hensiktsmessig og forsvarlig. Dette for å løse praktiske oppgaver, innhente og behandle informasjon, skape digitale produkter og kommunisere. 

På realfagsområdet er vårt mål at barn og unge skal lære og utforske faget med motivasjon og glede. På skolen skal elevene møte et realfaglig innhold som betyr noe for livene deres her og nå, og som gir relevant kompetanse for videre skolegang. Elevene skal få være utforskere i sin egen hverdag og erfare nytten av å bruke fagkunnskap og teknologi til å løse problemer og oppleve gleden ved å finne svar.

Bilder fra Solberg skole