Om Solberg skole

Bli kjent med Solberg skole.

Barneskole for Solbergelva og Solbergmoen

Solberg skole ligger sentralt til i Solbergelva og tar imot barn i alderen 6 til 12 år. Vi er ca. 550 elever fordelt på 1. til 7. trinn, og har en personalstab på ca. 70 medarbeidere - dermed er Solberg skole en av de største barneskolene i Drammen kommune.

Skolen ble omfattende rehabilitert og utvidet i 2015, og står i dag frem med et stort moderne bygg i lyse og friske farger. Uteområdene er romslige og tilbyr plass til fysisk aktivitet for alle. I skolegården finner barna bordtennisbord, ballbinge, paradis- og sjakkfelt, klatrestativer og husker. Skolens SFO (skolefritidsordning) holder til i lokaler i Solberghallen.

Trygg skolehverdag

Skolen er opptatt av å skape et godt og trygt skolemiljø der alle elever kan føle tilhørighet. Vi har i mange år hatt gode erfaringer med få delta i Trivselslederprogrammet. Dette er et aktivitetsopplegg for elever fra elever. Det er barn fra 4. – 7. trinn som tilbyr aktiviteter i alle friminutt. Alle elever som ønsker det kan delta i disse aktivitetene. Dette skaper trygghet, sosiale ferdigheter og ikke minst nye venner på tvers av trinnene. I tillegg til dette har skolen systemer som bidrar til å skape et godt og trygt læringsmiljø.

Fokus på læringsmiljø

Solberg skole har vært PALS-skole siden 2010. PALS (Positiv atferd, støttende læringsmiljø og samhandling) er en skoleomfattende innsatsmodell med fokus på læringsmiljø. Vi har fokus på forebyggende tiltak som retter positiv oppmerksomhet mot alle skolens elever. Vis ansvar – respekt - ansvar er våre hovedregler.

Noen av våre satsningsområder

Vurdering for læring (VFL) har vært et satsningsområde gjennom flere år. Erfaringer fra VFL har vi tatt med oss inn i Realfagssatsingen som vi startet med i 2017. Hovedmålene i Realfagsatsingen er å styrke elevenes kompetanse og resultater i realfag. I tillegg er et sentralt mål å styrke lærernes faglige og didaktiske kompetanse. Gjennom varierte arbeidsmetoder ønsker vi å ha fokus på undring, nysgjerrighet og forskning hos lærere og elever. Disse fokusområdene ønsker vi å bygge videre på i arbeidet med Fagfornyelsen.

Solberg skole bruker digitale verktøy aktivt i undervisningen. STL+ (Skrive seg til lesing) er metoden vi bruker i begynneropplæringen. 1.-3. trinn bruker nettbrett og 4.-7. trinn har PC. Disse verktøyene bidrar til variert, motiverende og tilpasset undervisning. I tillegg har vi en realfagsavdeling hvor vi har teknologisk utstyr som brukes til programmering og koding.

Bilder fra Solberg skole

Forkle laget av gamle olabukser henger på utstilling i gangen Skolens digitale klasserom har mye digitalt utstyr Elevene har laget kyllinger og kaniner til den årlige kunstutstillingen Plakater av skolens verdier som er respekt, ansvar og omsorg.