Om Stenseth skole

Bli kjent med Stenseth skole.

Stenseth skole ble bygget i to trinn, første del i 1983 og andre del i 1997. Det var opprinnelig en skole for 1.- 3. trinn. Stor var gleden da skolen ble bygget ut, og elevene kunne gå her ut 7. trinn.

Skolen ligger fint plassert oppe i åsen ovenfor Krokstadelva. Friluftsområder som Batteriet, Bjørkedokk og Årbogen ligger i nærheten, og brukes til uteskole, turer og aktivitetsdager.

Skolen har et stort uteområde. Om vinteren blir akebakken flittig brukt av elevene, og resten av året er det stor aktivitet på de øvrige områdene. Trivselsledere arrangerer leker og ulike aktiviteter fire ganger i uken.

Stenseth skole setter selvsagt fokus på basisfagene, men de praktisk estetiske fagene vektlegges også høyt. Uteskole, kunstutstilling, danseuker og "Talentiade" vitner om dette.

Skolen er en PALS-skole, og elevene blir lært opp til å vise respekt, omsorg og ansvar. Skolen tenker det er viktig å bidra positivt til barnas selvfølelse og å identifisere deres styrker slik at de står best mulig rustet til å takle livet i glede og motgang.

Skolen har klasserom til to klasser på hvert trinn. Alle klassetrinn har sin egen inngang.

Vi har spesialrom for tekstilforming, keramikk, sløydpreget forming og musikk. Skolen har også gymsal, arbeidsrom for lærere, kontorer, resepsjon og møterom.

Klasserommene er i den senere tid pusset opp, de er lyse og tiltalende og innredet med nye møbler.

Skolen har rundt 200 elever og et oversiktlig og trygt miljø.

Bilder fra Stenseth skole

Ugler laget av stein, mose og bruskorker Vesker og elevarbeider på utstilling i gymsalen Troll laget i keramikk Elev løper hekkeløp ute på idrettsbanen Voksen og elev hånd i hånd på tur gjennom en tunnel Elever på tur i skogen