Om Svensedammen skole

Bli kjent med Svensedammen skole.

Svensedammen skole ligger på Konnerud i Drammen. Vi er en stor ungdomsskole med cirka 500 elever fordelt på tre trinn og et læringsverksted. Hos oss jobber det cirka 60 ansatte. 

Vår visjon er Trivsel - Læring - Utvikling.

Vi er opptatt av at elevene skal oppleve praktisk, relevant, utfordrende, variert og aktiv undervisning. I tillegg har vi også stort fokus på tverrfaglighet og dybdelæring. Dette kjennetegnes blant annet av at vi hvert skoleår arbeider med fire tverrfaglige temaer som vi kaller dybdeområder.

Vi er stolte av skolen vår og vårt samarbeid med flere ulike aktører for å skape et “aktivt lokalsamfunn”.