Bli kjent med Tangen skole.

Tangen skole ligger i Nesbygda, ved Drammensfjorden, i naturskjønne omgivelser omgitt av sjø og skog.  Skolen er en 1.-7. trinnskole og har ca. 160 elever og 27 ansatte. Vi har også en SFO-avdeling og et velkomsttilbud, hvor elever får grunnleggende norskopplæring. Skolens administrasjon består av rektor, avdelingsleder, SFO-leder og kontorfaglig konsulent.

PALS

På Tangen skole er vi opptatt av at alle elever skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang. Vi er opptatt av relasjonsbygging. Skolen har vært en PALS-skole siden 2003. PALS er en skoleomfattende modell som involverer alle elever og ansatte. På Tangen skole har vi tydelige forventninger til elevenes atferd, og alle trinn/SFO øver på forventet atferd gjennom hele skoleåret. Vi anerkjenner positive handlinger. PALS spiller en viktig rolle i skolens arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø for elevene. Skolen har et nært samarbeid med PPT, helsesykepleier og forebyggende tjenester.

Trivselsledere

Skolen har trivselsledere. Dette er et program for aktivitet og inkludering. Målet med dette er å gi elevene varierte aktiviteter i friminutt, bygge vennskap, hindre konflikter og elevene skal vise hverandre respekt. Det er elevene selv som er trivselsledere. De velges etter, nominasjonsvalg, to ganger i året. Kriterier for å være trivselsleder er at man skal være vennlige og respektfulle mot andre.

Fokusområder

Fokusområder for skoleåret 2019-2020 er regning og fagfornyelsen. Formålet med satsingen i regning er at alle som er elever ved Tangen skole skal utvikle et positivt forhold til matematikk, og utvikle god og helhetlig matematisk kompetanse som grunnlag for å lykkes videre i utdanning, arbeidsliv og fritid. Skolen får nye læreplaner fra skolestart 2020. Dette skoleåret bruker vi til å forberede oss til å ta de nye læreplanene i bruk.

Bilder fra Tangen skole