Om Tangen skole

Bli kjent med Tangen skole.

Tangen skole ligger i Nesbygda, ved Drammensfjorden, i naturskjønne omgivelser omgitt av sjø og skog.  Skolen er en 1.-7. trinnskole og har cirka 125 elever og 23 ansatte. Skoleåret 2021-2022 har vi har to lærere som tar lærerspesialistutdanning, samtidig tar tre lærere etterutdanning i engelsk og norsk. 

Vi har også en SFO-avdeling og et velkomsttilbud, hvor elever får grunnleggende norskopplæring. Skolens administrasjon består av rektor, avdelingsleder, SFO-leder og kontorfaglig konsulent.

PALS

På Tangen skole er vi opptatt av at alle elever skal få maksimalt faglig og personlig utbytte av sin skolegang. Vi er opptatt av relasjonsbygging. Skolen har vært en PALS-skole siden 2003. PALS er en skoleomfattende modell som involverer alle elever og ansatte. På Tangen skole har vi tydelige forventninger til elevenes atferd, og alle trinn/SFO øver på forventet atferd gjennom hele skoleåret. Vi anerkjenner positive handlinger. PALS spiller en viktig rolle i skolens arbeid for å sikre et trygt og godt skolemiljø for elevene. Skolen har et nært samarbeid med PPT, helsesykepleier og forebyggende tjenester.

Trivselsledere

Skolen har trivselsledere. Dette er et program for aktivitet og inkludering. Målet med dette er å gi elevene varierte aktiviteter i friminutt, bygge vennskap, hindre konflikter og elevene skal vise hverandre respekt. Det er elevene selv som er trivselsledere. De velges etter, nominasjonsvalg, to ganger i året. Kriterier for å være trivselsleder er at man skal være vennlige og respektfulle mot andre.

Fokusområder

Skoleåret 2021-2022 skal vi lage Tangen skole sin visjon. Dette er et arbeid som skal skje i samarbeid med foresatte, elever og ansatte. Vi starter dette arbeidet i august 2021 og vil avslutte arbeidet våren 2022. Målet er at visjonen skal være noe alle kjenner til, og at den skal ha en funksjon. Det er viktig å ha et tydelig mål og en retning som vi alle skal strekke oss mot.

Vi er i gang med periodeplaner, og skoleåret 2021-2022 vil vi dele skoleåret inn i tre perioder. Periodene vil være de samme for 1.-7. klasse og velkomstklassen (VK), men innholdet vil variere mellom småtrinn og mellomtrinn. Foreldre vil få mer informasjon om dette i løpet av høsten.

Forrige skoleår samarbeidet elever, FAU og ansatte om bruken av lekser. Elevene var samstemte i om at de ønsker lekser, og vi har kommet frem til hvilke lekser vi skal ha på Tangen skole. Leksene samsvarer med innholdet i LK20 og kan for eksempel være aktive lekser eller forberedelseslekser.

Bilder fra Tangen skole

Elever står på hendene i skolegården Skogtur med god utsikt over Drammenselva To gutter leser På tur langs Drammenselva To elever tegner tall på asfalten. Lekeapparater i skolegården på Tangen skole Elever marsjerer med ulike flagg Elev bruker læringsbrett ute. Selvlaget seljefløyte ligger i en hånd. Elever er på stranden nedenfor Tangen skole. De kikker utover fjorden. Elevarbeider i tre. Fugler. Elever sitter på gulvet og sorterer brukte batterier. Elever på utsiktspunkt over Tangen skole. Utsikt mot Hurum. Elever står på brua ved Union i Drammen sentrum. Elever står på skøyter og spark på egen isbane ved Tangen skole.