Om Tangen skole

Bli kjent med Tangen skole.

Tangen skole ligger i Nesbygda, ved Drammensfjorden, i naturskjønne omgivelser omgitt av sjø og skog.  Skolen er en 1.-7. trinnskole og har 118 elever og 20 ansatte. Skoleåret 2022-2023 har vi har to lærere som tar lærerspesialistutdanning, samtidig tar en lærer etterutdanning i veiledning. 

Vi har også en SFO-avdeling og et velkomsttilbud, hvor elever får grunnleggende norskopplæring. Skolens administrasjon består av rektor, avdelingsleder, SFO-leder og kontorfaglig konsulent.

Satsingsområder 2022-2023

Skoleåret 2021/2022 jobbet vi med skolens verdier. Vi er glade for å fortelle at vi nå har fått et tydelige mål og en felles retning. Visjonen til Tangen skole er:

En inkluderende og lærende skole som skaper robuste lagspillere for framtida. Likeverd – Trygghet – Mestring.

Vi er i gang med periodeplaner, og vi fortsetter dette arbeidet dette skoleåret også.

Fokusområde 1 - Styrke regneferdighetene i Svelviksonen

Tangen skole, Tømmerås skole og Svelvik ungdomsskole skal sammen styrke regneferdighetene gjennom et samarbeid med Matematikksenteret og avdelingen «Utvikling og Digitalisering» i Drammen kommune. Vi vil også legge til rette slik at ansatte fra de tre ulike skolene samarbeider på tvers. Foreldre er viktige bidragsytere og samarbeidspartnere i dette arbeidet.

Fokusområde 2 - Systematisk arbeid med læringsmiljø

Målet er å skape et læringsmiljø der elevene føler seg trygge og lærer mest mulig. Vi vil ta i bruk «LINK» (Livsmestring i norske klasserom) Her vil vi blant annet ha fokus på sosial kompetanse blant elever. Sammen med FAU vil vi jobbe med foreldresamarbeid og foreldreinvolvering.

Fokusområde 3 - Elevmedvirkning og elevaktivitet

Vi vil styrke elevaktive arbeidsformer og elevmedvirkning. Elevene skal være aktive og involvert i egen læring og i eget skolearbeid.

Fokusområde 4 - Vurdering for læring

Målet er at elevene skal forstå hva de skal lære og vite hva som forventes av dem. Elevene skal få tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen. Elevene skal også få råd om hvordan de skal forbedre seg, og de skal være involvert i eget læringsarbeid.

  • Skolestart for 2.-7,trinn og VK er onsdag 17. august klokken 08:30
  • 1.klasse møter klokken 09:30 samme dag.

Bilder fra Tangen skole

Fuglehus av melkekartonger henger i taket i gangen på skolen En sene på et lastebilplan. NRK Super kom på besøk og rektor står på senen. Et klasserom uten lys. Kun lyslenker som lyser opp. Elevene på 1.trinn skal ha uglefest. Elevene har tegnet egne tidslinjer med de viktigste hendelsene hvert år siden de ble født. Tre elever er klare til å underholde som Kasper, Jesper og Jonatann. Foreldrene sitter i skolegården og ser på underholdning av elevene. Fem påskekyllinger som er laget i keramikk står i vinduskarmen. Elever står på hendene i skolegården Skogtur med god utsikt over Drammenselva To gutter leser På tur langs Drammenselva To elever tegner tall på asfalten. Lekeapparater i skolegården på Tangen skole Elever marsjerer med ulike flagg Elev bruker læringsbrett ute. Selvlaget seljefløyte ligger i en hånd. Elever er på stranden nedenfor Tangen skole. De kikker utover fjorden. Elevarbeider i tre. Fugler. Elever sitter på gulvet og sorterer brukte batterier. Elever på utsiktspunkt over Tangen skole. Utsikt mot Hurum. Elever står på brua ved Union i Drammen sentrum. Elever står på skøyter og spark på egen isbane ved Tangen skole.