Om Veiavangen ungdomsskole

Bli kjent med Veiavangen ungdomsskole.

Veiavangen ungdomsskole er en av Norges første ungdomsskoler og vi er veldig stolte av skolen vår! Vi ligger rett i utkanten av Mjøndalen sentrum og tett opp mot Herman Wildenveys rike. Skolen har 400 elever fordelt på 16 klasser og 50 ansatte som jobber tett sammen om elevenes lærings- og skolemiljø.

Skolemiljø

På Veiavangen ungdomsskole har alle ansatte et felles ansvar for elevenes skolemiljø. Å skape et trygt og godt læringsmiljø er av overordnet betydning. Gjennom elevundersøkelsen vet vi at våre elever trives godt, opplever skolemiljøet som trygt og med voksne som tror på dem.

Skolen jobber med individrettede tiltak og vi jobber systemisk ut mot grupper og klasser.

Vi benytter MOTs programmer for å utvikle robust ungdom, som inkluderer alle. Det kjøres faste økter i dette i de ulike klassene gjennom hele skoleløpet her hos oss. Skolen er også en del av en utvidet satsning i MOT - "Skolen som samfunnsbygger".

Tradisjoner

Gjennom årene er det noen aktiviteter som går igjen, og elever og foresatte vil møte fast. På Veiavangen er det noen aktiviteter vi nå regner som en del av våre gode og faste tradisjoner.

Skolens solidaritetsaksjon

Skolen har som tradisjon å støtte ulike prosjekter og bidra til å hjelpe andre. Utgangspunktet er at ungdom hjelper ungdom med et annet utgangspunkt enn de har selv. Dette gjøres gjennom en felles arbeidsdag og med inntekt til valgt prosjekt eller organisasjon. Elevrådet velger hvem som vil være mottakere av støtte, etter prosess i alle klassene.

Nisse- og grøtdag

Siste skoleuke før jul "nisser" vi nærmiljøet vårt og skolen. Barnehagenisser, barneskolenisser, biblioteknisser, hallnisser, pakkenisser, sangnisser på Bråta, pyntenisser, grøtnisser mm. Dette er ett av noen faste samarbeidspunkter vi har med Bråta bo- og aktivitetssenter. Vi avslutter med felles grøt og julekos.

Vinterfest

Et samarbeidsprosjekt mellom elevråd, kontaktlærer for elevråd og FAU. Festen gjennomføres i slutten av januar og det avholdes på samfunnshuset i Mjøndalen.

Bilder fra Veiavangen

Et bilde med visjonen til skolen. Visjonen er: Veiavangen skaper muligheter for fremtiden og minner for livet.