Om Vestbygda skole

Bli kjent med Vestbygda skole.

Skolen

Vestbygda skole ligger idyllisk til på grensen mellom Konnerud og Skoger i Drammen. Det er en 1-7-skole med om lag 250 elever og 30 ansatte. Skolen har en fin gymsal og flott scene vi kan bruke. Uteområdet er stort og har mange lekeapparater og kunstgressbane. Vi har skogen rett i nærheten. Der har vi mulighet til å drive uteskole, orientering og lek. Skolen jobber med språk og digital læring og forbereder seg i tråd med fagfornyelsen, og vi har høye ambisjoner på vegne av elevene. Vestbygda skole er en PALS-skole. Vi jobber for å gi elevene et best mulig læringsmiljø og god sosial og emosjonell kompetanse.

Visjon

Et læringsløp der hvert enkelt barn oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt, aktivt og selvstendig menneske.

SFO

Skolefritidsordningen er et tilbud for barn på 1.–4. trinn. Tilbudet gjelder før og etter ordinær skoledag, og i skolens ferier.

Samarbeidspartnere

Skolen har et godt samarbeid med Konnerud IL, som har fysisk aktivitet med alle klassene. De arrangerer aktivitetsdager sammen med skolen både sommer og vinter. På Konnerud, bare et lite stykke unna skolen, ligger det både fotball-, ski-, bandy- og sykkelanlegg. Konnerudhallen ligger også rett i nærheten av disse anleggene.

Skolen har også et utstrakt samarbeid med USN og er praksisskole på flere trinn.

Helsesykepleier

Helsesykepleier er på skolen tirsdag-torsdag. Hun kan ha samtaler og gi helseopplysning med elever individuelt og i grupper, har undervisning og rådgivning om helserelaterte temaer, gjennomfører kommunens vaksinasjonsprogram og er med i tverrfaglig samarbeid rundt elever/familier.