Svømming

Svømming, selvberging og livredning er en del av opplæringen i kroppsøvingsfaget.

Mål for svømmeopplæringen

Vann innbyr til aktivitet og glede. Svømmeopplæringen har som mål at eleven tilegner seg kunnskap og ferdigheter innen svømming, selvberging og livredning slik at eleven trygt kan ta del i fritidsaktiviteter i, ved og på vann. Organiseringen ivaretar kompetansemålene i læreplanene, og legger til grunne anbefalinger for opplæringen fra Norges Svømmeforbud.

Tre badeanlegg

Det er tre badeanlegg i Drammen kommune som brukes til skolesvømming; Drammensbadet, Eknesbadet og Svelvikbadet. Drammensbadet ligger på Marienlyst sentralt på Strømsø, Eknesbadet ligger i Krokstadelva like ved Eknes ungdomsskole, og Svelvikbadet er en del av Svelvik ungdomsskole.

Timefordeling på ulike trinn

  • 2.trinn: 6 timer med tilvenning i vann.
  • 3.trinn: 6 timer med tilvenning og bevegelse i vann.
  • 4.trinn: Bevegelse i vann og ferdighetsprøve i svømming.
  • 5.trinn: 6 timer med svømmearter, med fokus på rygg og crawl.
  • 6.trinn: Opplæring for elever som ikke er svømmedyktige.
  • 9.trinn: Minimum 3 timer

På ungdomstrinnet skal det også gjennomføres livredning i vann ute i naturen. I tillegg kan flere av kompetansemålene på ungdomstrinnet læres utenfor basseng.

Svømming for minoritetselever og elever i velkomstklasser

Det tilbys ordinær svømmeundervisning for elevene i kommunens velkomstklasser. Det gis i tillegg tilbud om ekstra svømmeopplæring for elever i velkomstklasser, både i skolen høstferie og vinterferie.