Informasjon om grunnskole for voksne

Drammen voksenopplæring tilbyr grunnskole for voksne. Her finner du informasjon om opplæringen.

Undervisning

  • Blir gitt i fagene deltakeren trenger
  • Starter med inntakssamtaler ved voksenopplæringen for å kartlegge nivå, omfang og fremdrift for opplæringen.
  • Opplæringen følger skolerute for grunnskolen i Drammen kommune.
  • Fullført eksamensrettet grunnskole for voksne avsluttes med vitnemål fra grunnskolen. Vitnemålet vil gi deltakeren mulighet til å søke videregående opplæring.

Informasjon til deg som søker grunnskole for voksne

  • Grunnskoleopplæring og undervisningsmateriell er gratis for innbyggere i Drammen kommune.
  • Kommunen behandler søknaden så snart som mulig.
  • Du vil få svar på søknaden senest tre måneder etter at vi har mottatt søknaden. 
  • Det er mulig å ta enkeltfag.
  • Opplæringen foregår på dagtid.
  • Som deltaker på grunnskole for voksne kan du ha rettigheter i Lånekassen. Les mer om dette på hjemmesiden til Lånekassen. Skolen informerer alle deltakere om Lånekassen ved skoleårets start.

Søk plass

Les mer om