Økonomikurset iPluss

Økonomikurset iPluss er et økonomikurs Drammen kommune og NAV-Drammen tilbyr sine innbyggere. Det er et åpent tilbud til alle kommunens innbyggere.

Som en del av et større nasjonalt prosjekt satser Drammen kommune og NAV Drammen på økonomikurs til sine innbyggere. Dette er et gratis kurs som går over to dager og som gir innføring i hvordan man kan bruke sine inntekter smart. Det skal gi gode og enkle triks og tips for å få dette til.

Kurset vil gi veiledning på hvordan man kan håndtere økonomiske utfordringer. Meningen er at man skal få mer kontroll over økonomien sin, og kanskje sitte igjen med litt mer penger hver måned enn man vanligvis gjør. 

Økonomikurset iPluss

Hvem kan delta?

Dette er åpent for alle innbyggerne i Drammen kommune.

Hva inneholder kurset?

Kurset varer i to dager, og man skal blant annet gå gjennom: 

  • Hva bruker vi pengene våre på i hverdagen?
  • Noen enkle strategier for å styrke hverdagsøkonomien.
  • Hvordan spare penger på innkjøp og forbruk av mat.
  • Mobilabonnement, strøm, bank og forsikring.
  • Husholdningsbudsjett og system med to kontoer.
  • Hva med inkasso og gjeld?
  • Konkrete tips og råd.

Hvem er med på dette prosjektet?

Prosjektet er en del av et større prosjekt i Norge der over 40 kommuner inngår. NAV Drammen samarbeider med andre virksomheter i Drammen Kommune for at de skal holde sine egne kurs spesielt tilpasset sin målgruppe. Blant annet er krisesenteret, Ungdomstorget og noen flere kommunale og private virksomheter med på dette.

Hvor kan jeg få gode råd om økonomi?

Det er ikke alle som har anledning til å delta på et to-dager kurs på dagtid, derfor kan det bli satt opp kurs på ettermiddag og kveldstid dersom det er nok interesse for det.

Utover dette kan du få mange gode råd og tips på følgende nettsider:

www.nav.no  - NAV sine sider om økonomitips. 
www.finansportalen.no - en nettside opprettet av finanstilsynet for å gi deg mest mulig informasjon om ulike alternativer når du skal kjøpe tjenester.

Kontaktinformasjon:

Henvendelser/påmelding kan gjøres til:

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på e-post.

Kurset gjelder også andre virksomheter i Drammen kommune som tenker at de gjerne  skulle tilbudt økonomikurs eller økonomirådgivning til sine tjenestemottakere.