Barn og ungdom

Barn og ungdom som har flyktet fra krig har rett på skolegang.

Barn i alderen 6 -16 år (født 2007-2016) har rett til å gå på skole dersom det er sannsynlig at de skal være i Norge i mer enn tre måneder. Det er viktig at de som kommer til Norge melder fra om man ønsker skoleplass. Etter tre måneder har man plikt til skoleplass. 

Ta kontakt med oss dersom det er et ønske om skolestart:

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på epost.

På utdanningsdirektoratets nettsider fins mer informasjon om rettigheter og plikter i skole og barnehage for flyktninger i Norge:  Krigen i Ukraina (udir.no)

Velkomstbarnehage

Vi kan tilby barnehageplass for familier med barn i barnehagealder (0- 6 år). Barnet får tilbud om plass i ordinær barnehage eller i velkomstbarnehage.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker plass til ditt barn:

Husk å ikke sende sensitiv informasjon på epost.

Videregående skole

Skal man søke skoleplass i videregående skole kan man ringe: 32 80 85 00 eller gå inn på søke skoleplass og læreplass på Buskerud Fylkeskommunes nettside.  

Du kan også lese mer på nettsiden til Buskerud Fylkeskommune.

Hvordan snakke med barn om krig og frykt?

tre elever ligger med hodene mot hverandre med blader fra tær over øynene
BILDE: Barn har rett til å gå på skole hvis det er sannsynlig at de skal være i Norge i mer enn tre måneder.