Beredskap i kommunen

Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for å ivareta befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder

Beredskap og samfunnssikkerhet

Vi arbeider systematisk for en trygg kommune gjennom alle våre tjenester. Her finner du blant annet råd og informasjon om egenberedskap, beredskapsplan og jodtabletter:

Beredskap og samfunnssikkerhet

Vakt og beredskapstelefoner

Her finner du vakt- og beredskapstelefoner som er betjent hele døgnet: 

Vakt- og beredskapstelefoner