Er vannrør allerede frosset/skadet, ta kontakt med rørlegger

Indikasjoner på frosne vannrør:

  • Svært dårlig vanntrykk i krana, eller du har mistet vannet helt
  • Naboen har fortsatt vann i krana si
  • Rommet hvor vannrørene kommer inn i huset, ofte kjeller/krypkjeller, holder for lav temperatur (under 5 varmegrader).

Det er viktig å ta noen forhåndsregler for å unngå at rørene fryser i kulda:

  • Sørg for at temperaturen i oppholdsrom med vanninstallasjoner holder over 10 grader. I kjellere med vannrør bør ikke temperaturen være lavere enn 5 grader. Du risikerer avkorting i forsikringsutbetalingen for vannskader som skyldes mangelfull påsetting av varme, ifølge Sintef sine hjemmesider.
  • Unngå å plassere vannrør kaldt, for eksempel i kald kjeller, mot yttervegg, kalde gulv eller tak/loft. Vannrør trenger god isolering.
  • Lukk vinduer og ventiler i nærheten av vannrør, for å unngå kald trekk.
  • Skal du være borte lenge, bør stoppekrana stenges.
  • Tøm og steng vannet i utekran før frosten setter inn på høst/vinter
  • Dersom du reiser bort over lengre tid, bør du la noen se etter huset mens du er borte.
  • I fritidsboliger som står tomme, og bygninger som er fraflyttet, bør rørene tømmes og stoppekranen være avstengt før vinteren. Hell frostvæske i vannlås og toalettskål, slå av og tøm eventuell vannpumpe og vannbereder.

(Kilder: Sintef og KLP)