Hendelser

Oversikt over akutte hendelser og planlagt vedlikehold utført av Vann og Avløp

Rengjøring av vannledninger Gulskogen, Strømsø, Austad, Åskollen

Drammen kommune vil i uke 25 og 26 rengjøre vannledninger i områdene Gulskogen, Strømsø, Austad og Åskollen. Arbeidet vil foregå på dagtid mellom kl. 08:00 – 14:00. I uke 26 vil vi også gjennomføre spylinger på natt mellom 22.00 og 06.00 Mens rengjøringen pågår, kan abonnenter i området oppleve trykkfall og misfarget vann. Abonnenter som blir direkte berørt vil bli varslet via SMS/talemelding.

Sist endret: