Akutte hendelser og planlagt vedlikehold på vann- og avløpsnettet.

Vannavslag Ulverudgata

Vann og avløp skal ha et lite vannavslag i  området, Ulverudgata, imorgen , tirsdag,27.oktober fra 09:00-11:00

Sist endret:

Vannavslag Tunvollveien

I forbindelse med et VA prosjekt i Tunvollveien, vil vannet stenges  ,onsdag 28. oktober i tidsrommet 09:00-15:00

Sist endret:

Vannavslag Plimsollveien

Vann og avløp skal ha et  vannavslag i Plimsollveien,Svelvik, imorgen , onsdag,21.oktober fra 08:30-15:00

Sist endret:

Vannavslag Fegata

I forbindelse med påkobling til kommunal vannledning i Fegata på  Ytterkollen,  blir vannet stengt i tre  timer mandag, 26.oktober, fra kl.09:00 til kl.12:00.

Sist endret:

Rengjøring av vannledninger uke 44

I uke 44 vil Drammen kommune rengjøre enkelte vannledninger på Bragernes. Arbeidet vil foregå på natt mandag og tirsdag mellom kl. 21:00 – 06:00.

Sist endret:

Sommervann 2020 Stenges

Sommervannet for 2020 vil bli stengt før helgen uke 42 i Drammen Kommune.

Sist endret:

Endret vannforsyningskilde i Drammen kommune

Glitrevannverket må legge om sin vannforsyning i Drammen på grunn av arbeidet som foregår på Brakerøya med det nye sykehuset. Dette medfører at noen kunder på Strømsåsen, Austad og Fjell som til vanlig får vann fra Glitre, vil forsynes med vann fra Røysjø. Dette vil gjelde ut uke 44.

Sist endret:

Gravefri fornying av kommunale avløpsledninger

Drammen kommune gjennomfører kontinuerlig utbedring av vann- og avløpsledninger. I løpet av 2020 skal det rehabiliteres ca. 5000 meter avløpsledninger ved strømperenovering. Arbeidene vil bli utført av entreprenør Vitek AS, som er engasjert av Drammen kommune.

Sist endret: