Akutte hendelser og planlagt vedlikehold på vann-og avløpsnettet.