Hendelser

Oversikt over akutte hendelser og planlagt vedlikehold utført av Vann og Avløp

Testing av vanntilførsel på Åskollen

Torsdag 4. mai skal vi teste om alle ventiler står som de skal på Åskollen. Dette kan medføre at noen mister vannet. Dersom dette skjer varsle oss snarest på telefon 32 04 66 55.

Sist endret:

Gravefri fornying av kommunale avløpsledninger

Drammen kommune gjennomfører kontinuerlig utbedring av vann- og avløpsledninger. I løpet av 2023 skal det rehabiliteres ca. 5000 meter avløpsledninger ved strømperenovering. Arbeidene vil bli utført av en entreprenør , som er engasjert av Drammen kommune.

Sist endret:

Sommervann 2023

Sommervannet for Svelvikveien og Konnerud ble satt på i dag 28. april 2023.

Sist endret:

Rengjøring av vannledninger

Drammen kommune vil i uke 21 rengjøre vannledninger i området ved Rundtom. Arbeidet vil foregå på natt mellom kl. 22.00 – 06.00. Mens rengjøringen pågår, kan abonnenter i området oppleve trykkfall og misfarget vann. Abonnenter som blir direkte berørt vil bli varslet via SMS/talemelding.

Sist endret: