Hendelser

Oversikt over akutte hendelser og planlagt vedlikehold utført av Vann og Avløp

Arbeider i Rypeveien

Drammen kommune v/ Driftsavdelingen for vann og avløp, vil i løpet av kort tid starte opp arbeid med nedsetting av kum på bekkelukkingen i Rypeveien. Kummen vil fungere som fremtidig tilkomst når vi seinere skal i gang med rehabilitering på spillvanns- og overvannsledningene i midtre del av Rypeveien.

Sist endret:

Har du misfarget vann?

Fra mandag 5 september starter vi med turbiditetsmåling på vannledninger i Drammen kommune. Når vi måler turbiditet måler vi uklarheten i vannet, og vi bruker disse målingen for å bestemme hvor det er størst behov for å rengjøre vann ledningene. Arbeidet foregår på dagtid fra 08.00- 15.00, og kan i noen tilfeller føre til misfarget vann over en kortere periode.

Sist endret:

Drammensveien 45 Vannlekkasje

Det må graves i Drammensveien på grunn av vannlekkasje. På grunn av mye trafikk, vil utbedring av vannlekkasjen starte opp torsdag 29.9 kl. 1900 og ut over kveld/natt til jobben er utført . Dette kan medføre noe støy fra maskiner.

Sist endret:

Rengjøring av vannledninger uke 40

Drammen kommune skal mandag og tirsdag i uke 40 rengjøre vannledninger på Bragernes. Arbeidet vil foregå på dagtid mellom kl. 08:00 – 14:00. Mens rengjøringen pågår, kan abonnenter i området oppleve trykkfall og misfarget vann. Abonnenter som blir direkte berørt vil bli varslet via SMS/talemelding.

Sist endret: