Oversikt over akutte hendelser og planlagt vedlikehold

Fare for misfarget vann i Åskollen i uke 42

For at kommunen skal kunne levere godt vann til alle innbyggerne er det planlagt en viktig oppgradering av ledningsnettet i uke 42. Dessverre vil arbeidet kunne føre til misfarget vann til våre kunder ved Solumstrand langs Svelvikveien

Sist endret:

Sommervann 2021 Stenges

Sommervannet for 2021 vil bli stengt før helgen uke 43 i Drammen Kommune.

Sist endret:

Gravefri fornying av kommunale avløpsledninger

Drammen kommune gjennomfører kontinuerlig utbedring av vann- og avløpsledninger. I løpet av 2020 skal det rehabiliteres ca. 5000 meter avløpsledninger ved strømperenovering. Arbeidene vil bli utført av entreprenør Vitek AS, som er engasjert av Drammen kommune.

Sist endret: