Akutte hendelser og planlagt vedlikehold på vann-og avløpsnettet.

Vannavstengning Holmestrandsveien-Verven

På grunn av arbeider på hovedvannledning, vil vannet stenges i Holmestrandsveien-Verven,mandag, 29.Juni fra kl: 23:00-til tirsdag morgen,06:00

Sist endret:

Vannlekkasje i Steinspranget

I forbindelse med en kommunal vannlekkasje, vil vannet stenges i dag,mandag 29.Juni fra klokken 08:45 til lekkasjen er utbedret.

Sist endret:

Vannavslag Tangen,Svelvik

I forbindelse med oppgradering av en pumpestasjon på Tangen, i Svelvik  blir vannet stengt i fire  timer onsdag 1.Juli, fra kl.09:00 til kl.13:00.

Sist endret:

Gravefri fornying av kommunale avløpsledninger

Drammen kommune gjennomfører kontinuerlig utbedring av vann- og avløpsledninger. I løpet av 2020 skal det rehabiliteres ca. 5000 meter avløpsledninger ved strømperenovering. Arbeidene vil bli utført av entreprenør Vitek AS, som er engasjert av Drammen kommune.

Sist endret: