Akutte hendelser og planlagt vedlikehold på vann-og avløpsnettet.

Vannavslag  Smithestrøm

I forbindelse med arbeid på hovedvannledning i Professor Smiths gate  , blir vannet stengt , tirsdag,29. september fra kl.07:30 til kl.17:00.

Sist endret:

Vannavslag Hella

I forbindelse med en jobb i vår pumpestasjon på Hella, blir vannet stengt, tirsdag,29. september, fra 08:30 til 15:00.

Sist endret:

Endret vannforsyningskilde i Drammen Kommune

Glitrevannverket må legge om sin vannforsyning i Drammen pga arbeidet som foregår på Brakerøya med det nye sykehuset. Dette medfører at noen kunder på Strømsåsen, Austad og Fjell som til vanlig får vann fra Glitre, vil nå forsynes med vann fra Røysjø. Dette vil gjelde ut september.

Sist endret:

Gravefri fornying av kommunale avløpsledninger

Drammen kommune gjennomfører kontinuerlig utbedring av vann- og avløpsledninger. I løpet av 2020 skal det rehabiliteres ca. 5000 meter avløpsledninger ved strømperenovering. Arbeidene vil bli utført av entreprenør Vitek AS, som er engasjert av Drammen kommune.

Sist endret: