Akutte hendelser og planlagt vedlikehold på vann-og avløpsnettet.

Vannavslag  Smiebakken

I forbindelse med en jobb i en kommunal kum i Smiebakken, blir vannet stengt i tre  timer onsdag 3. juni fra kl.09:00 til kl.12:00.

Sist endret:

Vannavslag Brandenggata

I forbindelse med et VA prosjekt i Verven, vil vannet stenges i Brandenggata,  2. Juni, fra 08:30 til 16:00

Sist endret:

Gravefri fornying av kommunale avløpsledninger

Drammen kommune gjennomfører kontinuerlig utbedring av vann- og avløpsledninger. I løpet av 2020 skal det rehabiliteres ca. 5000 meter avløpsledninger ved strømperenovering. Arbeidene vil bli utført av entreprenør Vitek AS, som er engasjert av Drammen kommune.

Sist endret: