Akutte hendelser og planlagt vedlikehold på vann-og avløpsnettet.

Vannavslag Verven og Spinnerigata

I forbindelse med et VA prosjekt i Verven og Spinnerigata, blir vannet stengt på nytt onsdag 1. april fra 08:00 til 12:00 i Verven. Et nytt vannavslag er planlagt fra klokka 12:00 til 16:00 i Spinnerigata.

Sist endret:

Gravefri fornying av kommunale avløpsledninger

Drammen kommune gjennomfører kontinuerlig utbedring av vann- og avløpsledninger. I løpet av 2020 skal det rehabiliteres ca. 5000 meter avløpsledninger ved strømperenovering. Arbeidene vil bli utført av entreprenør Vitek AS, som er engasjert av Drammen kommune.

Sist endret: