Oversikt over akutte hendelser og planlagt vedlikehold

Vannavslag Auens vei

i forbindelse med arbeid på hovedvannledningen har vi planlagt et vannavslag i området Auens vei, tirsdag 1 februar fra 08.00 til 1500

Sist endret: