Akutte hendelser og planlagt vedlikehold på vann- og avløpsnettet.

Arbeider i Elvefaret

Vann og avløp skal reparere en avløpsledning i Elvefaret på Steinberg. Arbeidet starter mandag 18.januar og vil medføre en del anleggstrafikk i området. Omkjøring vil bli skiltet.

Sist endret:

Gravefri fornying av kommunale avløpsledninger

Drammen kommune gjennomfører kontinuerlig utbedring av vann- og avløpsledninger. I løpet av 2020 skal det rehabiliteres ca. 5000 meter avløpsledninger ved strømperenovering. Arbeidene vil bli utført av entreprenør Vitek AS, som er engasjert av Drammen kommune.

Sist endret: