Oversikt over bestemmelser, retningslinjer, normer mm.

Fra 1. januar 2020 gikk kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen sammen i en ny kommune.

Det kommer til å ta tid før alle tjenester er helt like for alle våre innbyggere. Ta derfor utgangspunkt i hvilken kommune du bodde i før 2020, når du søker opp i oversikten under. Dersom du er ny i kommunen, se hvor de tidligere kommunegrensene gikk.

VA-norm

Olje- og fettutskiller

Lokal forskrift for innbyggere i tidligere Drammen kommune forskrift om påslipp 
Lokal forskrift for innbyggere i tidligere Nedre Eiker kommune forskrift om påslipp
Lokal forskrift for innbyggere i tidligere Svelvik kommune forskrift om påslipp