Kunder kan til tider oppleve å få misfarget vann i kranen. Det er svært sjelden det medfører helserisiko å drikke vannet. Vi følger vannprøveprogram godkjent av Mattilsynet. Ved avvik varsles innbyggerne.

Enkelte ganger kan vannet være misfarget/brunt, men det er veldig sjelden at det vil være helserisiko å drikke vannet. Kommunen følger et vannprøveprogram godkjent av Mattilsynet. Når vannprøver viser avvik vil innbyggerne bli varslet.

Hva kan jeg gjøre?

  • La kaldtvannet renne, da blir det ofte klart etter en stund
  • Tapp gjerne fra første kran etter stoppekrana, da dras det minst mulig brunt vann videre inn i rørsystemet ditt. På sommerhalvåret vil utekrana være det beste tappestedet!
  • Vent med å skru på varmtvannet til vannet er klart i fargen, for ikke å få brunt vann inn i varmtvannsberederen
  • Vent med å bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin til vannet er klart i fargen.

Hvorfor er vannet brunt?

  • Spyling av vannledningen er den vanligste grunnen. Dette gjøres av kommunen med jevne mellomrom, for å vedlikeholde vannledningsnettet og sikre god kvalitet på drikkevannet. Når spylingen er planlagt vil du som innbygger bli varslet, slik at du kan stenge hovedkrana før spyling.
  • Det kan også bli brunt vann når vann-strømmen bytter fart eller retning i ledningsnettet 
  • Brunt vann kan komme fra din private stikkledning inne- eller utendørs (stikkledningen er den delen av ledningen som går fra den kommunale ledningen til ditt hus) 
  • Ved uvanlig stort forbruk kan også vannet blir brunt (for eksempel ved lekkasje eller slukking av brann)

Les mer om vannkvalitet og vannkilder i Drammen kommune