Boligsoneparkering i Drammen sentrum

I Drammen er det 5 boligsoner

Boligsoneparkering er et bomiljøtiltak som begrenser belastningen med mye fremmedparkering og letekjøring og er att av flere tiltak som skal bidra til at Drammen blir en klima- og miljøvennlig by. 

Vi gjør oppmerksom på at det for nyere bebyggelse likevel kan være en begrenset adgang til å benytte seg av ordningen. På noen adresser vil man som beboer kun ha mulighet til å benytte seg av besøks-/midlertidige tillatelser. Boligsoneparkering er innført for å gjøre det enklere for beboere i eldre bebyggelse som ikke har tilgang til parkering på egen eiendom å finne parkeringsplass nær boligen. Ordningen er ikke tiltenkt områder som er regulert etter at kommunen begynte å stille krav om at parkering skal løses på egen grunn. I kommunens kartportal finnes kartjenesten "Drammenskart", hvor man selv kan søke opp adresser og finne bestemmelser i eventuell reguleringplan.

Det er viktig å være klar over at parkeringstillatelsen hverken gir rett til egen parkeringsplass eller garantert plass i sonen. Gater vil kunne være midlertidig utilgjengelige i forbindelse med både planlagt og akutt oppstått behov for vedlikehold, i påvente av rydding etter snøfall og tilsvarende.

Kart over boligsonene

Boligsoneparkering gir de som bor i et bestemt område fortrinnsrett på parkering på offentlig vei. I det angitte tidsrom må beboere/næringsdrivende ha gyldig parkeringstillatelse, og besøkende til beboere i sonen må ha besøkskort godt synlig bak frontruten for å stå parkert i offentlig gate innenfor sonen. Parkeringstillatelser, midlertidige parkeringstillatelser og besøkskort må forhåndsbetales og tildeles etter elektronisk søknad.

Kontroll av parkeringstillatelser i våre bolig- og beboersoner utføres elektronisk. Det innebærer at de fleste beboere med gyldig avtale ikke lenger trenger å bruke oblat bak frontruten i egen bil fra 01. januar 2019. Trafikkbetjentene vil foreta elektronisk kontroll opp mot kjøretøyets registreringsnummer.

Vi anbefaler at betalingsanmodningene betales i god tid slik at parkeringstillatelsen er gyldig for den perioden betalingen gjelder. Vi minner om at bankoverføringer kan ta flere dager før innbetalingen er registrert hos parkeringsvirksomheten. Den elektroniske parkeringstillatelsen er først gyldig når innbetalingen er registrert hos oss.

For de av våre kunder som har flere kjøretøy registrert på samme parkeringstillatelse/oblat er det krav om å ha oblat godt synlig bak bilens frontrute fortsette. Vi vil i disse tilfellene sende ut oblat som vanlig.

Besøkskort/midlertidig parkeringstillatelse kjøpes på automat eller ved bestilling via vår nettside, og må ligge godt synlig bak den parkerte bilens frontrute.

Kunder som har sitt kjøretøy på verksted må ta kontakt for å få en midlertidig parkeringstillatelse på eventuell låne/leiebil.

Vi fakturerer minimum 6 måneder av gangen på løpende avtaler. Ved oppsigelse av avtalen vil gjenværende hele måneder refunderes, for oblatkunder vil slik refusjon først skje etter at vi har mottatt oblat hos oss. Avtalen kan sies opp per telefon eller epost. 

Merk

 • MC: Trenger ikke P-tillatelse i boligsoner. De kan stå fritt/gratis.
 • Bobiler/campingbiler/campingvogner, tilhengere og diverse kjøretøy over 3,5 tonn: Disse kan ikke parkere i boligsoner. For disse kan det søkes om særskilt dispensasjon som da kan bli utstedt for maksimalt 1 uke.
 • HC-kort: Personer med gyldig parkeringstillatelse for forflytningshemmede kan parkere i boligsoner.

Parkeringstillatelse for beboere

Kr 3756 per år/313 per måned for bil nr. 1
Kr 4440 per år/370 per måned for bil nr. 2
Kr 5136 per år/428 per måned for bil nr. 3

Parkeringstillatelser utstedes for inntil et kalenderår og med halvårlig fakturering som standard om ikke annet oppgis i søknad. Den kan også ved søknad utstedes for kortere perioder. Beboere kan også kjøpe tre alternative besøkskort. 

Priser for besøkstillatelser/midlertidige tillatelser

Kr 344 for ukeskort
Kr 89 for dagskort
Kr 47 for 5-timerskort

Mer informasjon om besøkskort finner du nedenfor. 

Parkeringstillatelse for næringsdrivende

Kr 855 per måned

Parkeringstillatelse for institusjon/hjemmesykepleie

Kr  1000 per år

Registrer deg og søk tillatelse via følgende elektronisk søknadsskjema.  
Dersom søknaden blir innvilget får du tilsendt en betalingsanmodning per e-post (dersom du registrerte deg med e-postadresse) eller post.
P-tillatelsen vil aktiveres så snart innbetaling er registrert hos oss. Fysisk parkeringstillatelse der denne er nødvendig ettersendes i posten etter at betalingen er registrert hos oss, og er en oblat som skal plasseres godt synlig i bilens frontrute før bilen kan stå lovlig i sonen (gjelder kun dersom flere kjøretøy er registrert på samme avtale, man trenger en midlertidig p-tillatelse etc ).

P-tillatelsen er kun gyldig for kjøretøy det er utstedt til, og det kan påføres flere kjennemerker på samme avtale dersom du som kunde kan dokumentere eierforhold/disposisjonsrett til kjøretøyene. Ved flere kjennemerker på samme avtale, må man passe på at oblat ligger godt synlig bak frontruten før bilen parkeres i sonen. Oblat må flyttes mellom bilene slik at bilen som faktisk står parkert har et kontrollerbart oblat bak vindusruta. 

Ønsker man flere P-tillatelser slik at to eller flere biler man eier/disponerer kan stå parkert samtidig i sonen, må man fylle inn ett (1) søknadsskjema pr P-tillatelse. Man betaler da pr bil - se prisliste høyere opp på siden. Kontroll kan utføres elektronisk så lenge hver bil har egen avtale, og man trenger da ikke oblat bak vindusruta.

Beboer

Søker du som beboer må du dokumentere følgende:

 • Dersom du ikke er eier av bilen må du sende med vognkort/kopi som viser at du er medeier eller eventuelt dokumentasjon på at du disponerer leasingbil/firmabil til privat bruk.
 • Dersom du ikke er folkeregistrert på gjeldende adresse i sonen,  må du sende med dokumentasjon på husleieforhold/boforhold i sonen (f.eks. gyldig husleiekontrakt, erklæring fra huseier, arbeidsgiver eller lignende). Dersom du ikke er student eller pendler trenger vi en bekreftelse fra Folkeregisteret om fritak for flyttemelding.
 • Dersom du er student, gyldig studentbevis eller annen bekreftelse fra studiestedet. Dersom du er pendler ber vi om bekreftelse fra hjemkommunen på pendlerstatus.

Etter Vegtrafikklovens § 15 skal kjøretøy som skifter eier omregistreres i Motorvognregisteret.

Dersom du bor innenfor sonen, men ikke trenger P-tillatelse, bør du likevel registrere deg som kunde slik at du kan få kjøpt besøkskort. Skal du kjøpe forskjellige typer besøkskort (dag/uke/5-timers) må du fylle inn ett søknadsskjema pr type. Vi vil også kunne registrere deg inn på besøkskortautomat i sonen dersom din sone har dette ved mottak om søknad om dette via dine kundesider hos oss.

Nær boligsone

Søker du som bileier som er folkeregistrert på adresse som ligger umiddelbart inntil boligsoneområdet, må du dokumentere følgende:

 • Kopi av vognkort
 • Beskrivelse av ditt behov for parkering i sonen

Beboere i umiddelbar nærhet som kan søke om boligsonekort, kan ikke kjøpe besøkskort. Her må besøkende benytte ordinære avgiftsplasser.

Næringsdrivende

Søker du som næringsdrivende må du dokumentere følgende:

 • Vognkort/kopi av vognkort eller eventuelt dokumentasjon på at dere disponerer leasingbil/firmabil eller lignende.
 • Firmaattest
 • Dokumentasjon og skriftlig begrunnelse på at det er behov for parkering i sonen

Etter forskrift om boligsoneparkering i Drammen innvilges det ikke P-tillatelse som skal dekke kunders eller ansattes behov for parkering.

Omsorgsinstitusjon

Søker du på vegne av institusjon innen omsorgsarbeid må du dokumentere følgende:

 • Firmaattest
 • Dokumentasjon på omsorgsarbeid innenfor sonen
 • Vognkort/kopi av vognkort eller eventuelt dokumentasjon på at dere disponerer leasingbil/firmabil eller lignende.

Beboere kan bestille besøkstillatelser i form av skrapekort via kundeportalen, eller kjøpe direkte på automat i sonen dersom man er registrert med tilgang til tilhørende automat i sin sone. Se prisliste over.

For å registrere seg (første gang) og bestille besøkstillatelser (skrapekort) bruker man følgende elektronisk søknadsskjema. Søknadsskjemaet du skal sende inn heter "Søknad om besøkskort".

Dagskort og 5-timerskort kan også kjøpes på en egen automat ute i boligsonene. Skjermbildet på automaten vil guide deg gjennom kjøpsprosessen. Du må være registrert og godkjent beboer i sonen, og benytte tildelt bruker-ID og PIN-kode .

Vi gjør oppmerksom på at man må ha søkt og blitt godkjent som beboer før man blir lagt inn som bruker av automaten. Det går altså ikke automatisk med én gang man registrerer seg som kunde og mottar ID og PIN. Vennligst legg inn søknad om "Registrering for besøkskort" for å sikre at godkjennelsesprosessen starter.

 • Boligsoneautomaten tilhørende sone S01 er plassert ved Selmers gate 21.
 • Boligsoneautomaten tilhørende sone S02 er plassert ved Scheitlies gate 9.
 • Boligsoneautomaten tilhørende sone B01 og B04 er plassert ved Cappelens gate 51.

Har du byttet bil?

Du må kontakte oss dersom du bytter bil, slik at vi får oppdatert avtalen med det nye registreringsnummeret før den nye bilen kan parkeres i sonen. Eierforhold/tilknytning til den nye bilen må dokumenteres.

Dersom du har flere biler på samme oblat, må en ny fysisk parkeringstillatelse med korrigert registreringsnummer utstedes av oss og plasseres godt synlig i bilen før den står med gyldig parkeringstillatelse i boligsonen. Ring oss på tlf 32 04 00 00 for å gjøre en avtale om å komme innom vårt kontor. Ta med gammel oblat for å få det oppdatert med nytt registreringsnummer.

Vi veileder deg gjerne via telefon 32 04 00 00 mellom kl. 10.00 - 14.00 på hverdager, eller via e-post til boligsone@drammen.kommune.no

Låne eller leiebil i forbindelse med bil på verksted?

Dersom bil med registrert boligsonekort skal på verksted og du skal benytte lånebil, må det søkes om en midlertidig tillatelse. Send e-post til boligsone@drammen.kommune.no

Vi trenger;

 • Dokumentasjon på at den registrerte bilen er på verksted
 • Estimat på hvor lenge bilen skal være på verksted
 • Registreringsnummeret på lånebilen

Dersom det ikke kan dokumenteres at bilen er på verksted eller du ikke har fått en midlertidig tillatelse, kan du kjøpe besøkskort/parkeringstillatelse på automat i sonen. Du kan også bestille skrapekort (besøkskort) på nett, som vi sender deg via posten. Det kan være lurt å ha noen slike kort liggende hjemme. Skrapekortene kan benyttes når det passer for deg.

Forskrifter for boligsoneparkering

Bystyresakene der boligsoneparkeringen er behandlet finnes på nettsidene www.drammen.kommune.no under Politikk.

Boligsoneparkering har blitt behandlet i bystyret 16.desember 2008, sak 120/08 ”Boligsoneparkering, føringer for innføring i Drammen”, 23. mars 2010, sak 10/10 ”Boligsoneparkering, takster og tider” og 15. juni 2010, sak 51/10 ” Forskrift for boligsoneparkering i Drammen ”.