Elbil - lading og parkering

Halv takst for elbiler

På de kommunale avgiftsplassene i Drammen kommune betaler elbiler 50% av ordinær avgift.  Parkeringsplassene er skiltet med hvit P på blå bakgrunn.

I kommunens parkeringshus, på parkeringsplassene på Waagaardsløkka og på Marienlystområdet, som driftes av Dpark AS, betaler elbiler full avgift. Her er det skiltet med sort P på hvit bakgrunn.

Automater og betalingsløsninger er tilpasset. Se på skiltingen og les på automatene.

Som en del av parkeringsstrategien kan alle biler på kveldene og store deler av helgen parkere gratis i kommunens 3 parkeringshus, som driftes av Dpark AS. Gratistilbudet gjelder i parkeringshusene Thams gate, Grev Wedel og Blichs gate i tidsperioden;

 • mandag - fredag kl. 16.00-24.00
 • lørdag - fra kl. 12.00
 • søndag - hele døgnet

Andre kommuner kan ha vedtatt betalingsplikt, vær derfor nøye med å lese skilt ved parkering. Hovedregelen er at elbiler skal betale. Gratisparkering for elbiler skal skiltes.

Vær oppmerksom på at på private plasser er det grunneieren selv som bestemmer om det skal gis betalingsfritak. Les derfor skiltene på plassen/i parkeringshuset og vær oppmerksom på at elbilplasser/ladeplasser er avgiftsbelagt dersom ikke annet er skiltet. 

Ladestasjoner

Drammen kommune tilbyr lademulighet for ladbare motorvogner i Drammen, Mjøndalen og Svelvik på 5 av sine parkeringsområder. Se oversikten nedenfor. Alle plassene er skiltet for ladbare motorvogner, og har Type 2 kontakt. 

Betaling for medgått strøm gjelder hele døgnet, og betales via appen "Easypark". Pris pr. kwh er oppgitt i appen. I tillegg kommer parkeringsavgiften for plasser som er regulert med parkering mot avgift. Bruksanvisning for betaling, samt takstsoner, finner du på laderen.

Ladestasjoner befinner seg på følgende steder:

 • 4 plasser nederst på Tinghustomta (makstid tre timer mot avgift kl. 08-20 på hverdager og kl. 09-18 på lørdager).
 • 2 plasser i Jernbanegata ved enden av Bybrua (makstid tre timer mot avgift kl. 08-20 på hverdager og kl. 09-18 på lørdager).
 • 5 plasser på Høytorget (makstid tre timer mot avgift kl. 08-20 på hverdager og kl. 09-18 på lørdager).
 • 10 plasser i Griffenfelds gate (makstid tre timer mot bruk av urskive kl. 08-18 på hverdager og kl. 08-16 på lørdager).
 • 4 plasser ved Jernbanegata 2 (ved Mjøndalen togstasjon) (makstid tre timer mot bruk av urskive kl. 08-17 på hverdager og kl. 08-15 på lørdager).
 • 4 plasser ved Svelvik kirke (makstid tre timer mot bruk av urskive kl. 08-18 på hverdager og kl. 08-15 på lørdager).

I tillegg tilbyr Drammen kommune gjennom sitt heleide aksjeselskap Dpark AS ladestasjoner på følgende steder:

 • 4 plasser på Waagaardsløkka (makstid 5 timer og avgift i skiltet tidsrom).
 • 4 plasser på Marienlyst parkeringsplass (utenfor Drammenshallen) (makstid 5 timer og avgift i skiltet tidsrom).
 • 21 plasser i Blichs gate parkeringshus på plan U3 og plan 1 (mot avgift i tidsrom angitt i vilkår på stedet).
 • 19 plasser i Grev Wedel parkeringshus på plan 2 og i kjelleren (mot avgift i tidsrom angitt i vilkår på stedet).
 • 25 plasser i Thams gate parkeringshus på plan 1 og plan 4 (mot avgift i tidsrom angitt i vilkår på stedet).

I tillegg til betaling for medgått strøm hele døgnet (pris pr kwh oppgis i app fra Easypark som må benyttes), er ladeplassene til Dpark AS avgiftsbelagte i tidsrom som er angitt i vilkår på stedet. Detaljert informasjon om vilkår finnes på Dparks nettside

Kart ladestasjoner