Halv takst for elbiler

På de kommunale avgiftsplassene i Drammen kommune betaler elbiler 50% av ordinær avgift.  Parkeringsplassene er skiltet med hvit P på blå bakgrunn.

I kommunens parkeringshus, på parkeringsplassene på Waagaardsløkka og på Marienlystområdet, som driftes av Dpark AS, betaler elbiler full avgift. Her er det skiltet med sort P på hvit bakgrunn.

Automater og betalingsløsninger er tilpasset. Se på skiltingen og les på automatene.

Som en del av parkeringsstrategien kan alle biler på kveldene og store deler av helgen parkere gratis i kommunens 3 parkeringshus, som driftes av Dpark AS. Gratistilbudet gjelder i parkeringshusene Thams gate, Grev Wedel og Blichs gate i tidsperioden;

 • mandag - fredag kl. 16.00-24.00
 • lørdag - fra kl. 12.00
 • søndag - hele døgnet

Andre kommuner kan ha vedtatt betalingsplikt, vær derfor nøye med å lese skilt ved parkering. Hovedregelen er at elbiler skal betale. Gratisparkering for elbiler skal skiltes.

Vær oppmerksom på at på private plasser er det grunneieren selv som bestemmer om det skal gis betalingsfritak. Les derfor skiltene på plassen/i parkeringshuset og vær oppmerksom på at elbilplasser/ladeplasser er avgiftsbelagt dersom ikke annet er skiltet. 

Ladestasjoner

Drammen kommune tilbyr lademulighet for ladbare motorvogner i Drammen, Mjøndalen og Svelvik på 5 av sine parkeringsområder. Se oversikten nedenfor. Alle plassene er skiltet for ladbare motorvogner.

Ladestasjoner befinner seg på følgende steder, og er avgiftsfrie med unntak av Høytorget og Griffenfelds gate der man betaler for medgått strøm:

 • 4 plasser nederst på Tinghustomta (makstid tre timer mot bruk av urskive). Eldre ladestasjoner med Schuko kontakt.
 • 2 plasser i Jernbanegata ved enden av Bybrua (makstid tre timer mot bruk av urskive). Eldre ladestasjoner med Schuko kontakt.
 • 5 plasser på Høytorget (makstid tre timer mot bruk av urskive 08-18). Ladere med Type 2 kontakt. Betaling for medgått strøm betales via Easypark app.
 • 10 plasser i Griffenfelds gate (makstid tre timer mot bruk av urskive 08-18). Ladere med Type 2 kontakt. Betaling for medgått strøm betales via Easypark app.
 • 4 plasser ved Jernbanegata 2 (ved Mjøndalen togstasjon) (makstid tre timer mot bruk av urskive). Eldre ladestasjoner med Schuko kontakt.
 • 4 plasser ved Svelvik kirke. Ladere med Type 2 kontakt.

I tillegg tilbyr Drammen kommune gjennom sitt heleide aksjeselskap Dpark AS ladestasjoner på følgende steder:

 • 4 plasser på Waagaardsløkka (makstid 5 timer). Gamle ladestasjoner med Schuko kontakt.
 • 4 plasser på Marienlyst parkeringsplass (utenfor Drammenshallen) (makstid 5 timer). Gamle ladestasjoner med Schuko kontakt.
 • 21 plasser i Blichs gate parkeringshus på plan U3 og plan 1. Ladere med Type 2 kontakt.
 • 19 plasser i Grev Wedel parkeringshus på plan 2 og i kjelleren. Ladere med Type 2 kontakt.
 • 25 plasser i Thams gate parkeringshus på plan 1 og plan 4. Ladere med Type 2 kontakt.

Ladeplassene til Dpark AS er avgiftsbelagte i tidsrom som er angitt i vilkår på stedet. Man betaler per i dag ikke i tillegg for medgått strøm på disse plassene.

For å kunne benytte ladestasjonene med Schuko kontakt må bruker ha en standard nøkkel som er lik for alle ladestasjoner i landet. Nøkkelen kan fås utlevert ved henvendelse til oss i Wergelands gate 13 i Drammen, eller den kan kjøpes i en låsbutikk.

Betaling med Easypark for medgått strøm ved lading på Høytorget gjør du ved å velge takstsonen som står merket på laderen, velger lader og starter parkeringen i appen. Pris er per i dag kr 2 pr kWh.

Kontakt

Grunnet koronasituasjonen tar vi kun i mot henvendelser fra publikum ved vårt lokale etter avtale. Ring oss eller send e-post. Send til: 

Åpningstider og besøksadresse

Vår ekspedisjon er åpen mellom kl. 09.00-15.00

Besøksadresse er Wergelands gate 13, 3019 Drammen 

Telefon

Tlf. 32 04 00 00

Telefontid

Vi besvarer spørsmål om parkering hver ukedag mellom kl. 10.00-14.00

Feil på automat

Ved feil på parkeringsautomat, ring: 32 04 00 00

Boligsoneparkering

Har du spørsmål om beboer- eller boligsoneparkering, send e-post til

Selvbetjeningsportal bolig-/beboerparkering - inkludert mulighet for å bestille besøkskort