Halv takst for elbiler

På de kommunale avgiftsplassene i Drammen kommune betaler elbiler 50% av ordinær avgift.  Parkeringsplassene er skiltet med hvit P på blå bakgrunn.

I kommunens parkeringshus, på parkeringsplassene på Waagaardsløkka og på Marienlystområdet, som driftes av Dpark AS, betaler elbiler full avgift. Her er det skiltet med sort P på hvit bakgrunn.

Automater og betalingsløsninger er tilpasset. Se på skiltingen og les på automatene.

Som en del av parkeringsstrategien kan alle biler på kveldene og store deler av helgen parkere gratis i kommunens 3 parkeringshus, som driftes av Dpark AS. Gratistilbudet gjelder i parkeringshusene Thams gate, Grev Wedel og Blichs gate i tidsperioden;

 • mandag - fredag kl. 16.00-24.00
 • lørdag - fra kl. 12.00
 • søndag - hele døgnet

Andre kommuner kan ha vedtatt betalingsplikt, vær derfor nøye med å lese skilt ved parkering. Hovedregelen er at elbiler skal betale. Gratisparkering for elbiler skal skiltes.

Vær oppmerksom på at på private plasser er det grunneieren selv som bestemmer om det skal gis betalingsfritak. Les derfor skiltene på plassen/i parkeringshuset og vær oppmerksom på at elbilplasser/ladeplasser er avgiftsbelagt dersom ikke annet er skiltet. 

Ladestasjoner

Drammen kommune tilbyr 6 parkeringsplasser med lademulighet for ladbare motorvogner sentralt i Drammen. Du finner også lademulighet i Mjøndalen, Krokstadelva og Solbergelva. Se oversikten nedenfor. Alle plassene er skiltet for ladbare motorvogner. For å kunne benytte ladestasjonene må bruker ha en standard nøkkel som er lik for alle ladestasjoner i landet. Nøkkelen kan fås utlevert ved henvendelse til oss i Wergelands gate 13 i Drammen, eller den kan kjøpes i en låsbutikk. 

Ladestasjoner befinner seg på følgende steder, og det tilbys hovedsakelig ladeuttak med schuko (Thams gate parkeringshus har ett ladepunkt for to plasser med 2 ladeuttak):

 • 4 plasser nederst på Tinghustomta (makstid tre timer mot bruk av urskive)
 • 2 plasser i Jernbanegata ved enden av Bybrua (makstid tre timer mot bruk av urskive)
 • 4 plasser ved Jernbanegata 2 (ved Mjøndalen togstasjon) (se skilting for eventuell makstid)
 • 4 plasser ved Solberghallen, Gamle Riksvei 100 (se skilting for eventuell makstid)
 • 4 plasser ved Solberg skole, Gamle Riksvei 57 (se skilting for eventuell makstid)
 • 4 plasser ved Ekneshallen, Gamle Riksvei 246 (se skilting for eventuell makstid)
 • 4 plasser ved Bråta helse- og aktivitetssenter, Bråtaveien 2 (se skilting for eventuell makstid)
 • 2 plasser ved Mjøndalshallen, Hagatjernveien 19 (se skilting for eventuell makstid)
 • 4 plasser ved Buskerud storsenter, Krokstadsenteret, 4 plasser (se skilting for eventuell makstid)

Det er også en ladestasjon ved tidligere Rådhuset i Mjøndalen. Denne er forbeholdt kommunens ansatte i kontortiden. 

I tillegg tilbyr Drammen kommune gjennom sitt heleide aksjeselskap Dpark AS ladestasjoner på følgende steder:

 • 4 plasser på Waagaardsløkka (makstid 5 timer)
 • 4 plasser på Marienlyst parkeringsplass (utenfor Drammenshallen) (makstid 5 timer) 
 • 6 plasser i Blichs gate parkeringshus på plan U3
 • 4 plasser i Grev Wedel parkeringshus i kjelleren
 • 14 plasser i Thams gate parkeringshus på plan 4

Kontakt

Vi holder stengt for publikumshenvendelser. Vi kan kontaktes skriftlig via e-post til

Åpningstider og besøksadresse

Vår ekspedisjon er åpen mellom kl. 09.00-15.00

Besøksadresse er Wergelands gate 13, 3019 Drammen 

Telefon

Tlf. 32 04 00 00

Telefontid

Vi besvarer spørsmål om parkering hver ukedag mellom kl. 10.00-14.00

Feil på automat

Ved feil på parkeringsautomat, ring: 32 04 00 00

Boligsoneparkering

Har du spørsmål om beboer- eller boligsoneparkering, send e-post til