Elbil - lading og parkering

Ordinær parkeringstakst for el- og hydrogenbiler fra 1. juli 2023

Kommunestyret vedtok 14. juni 2023 ny parkeringsstrategi og parkeringsnorm, gjeldende fra 1. juli 2023 (sak 78/23).

Den nye parkeringsstrategien for Drammen innebærer blant annet at tidligere ordning med halv pris for elbiler og hydrogenbiler bortfaller på kommunens gateparkeringsplasser, Tinghustomta og kommunens parkeringsplass ved Drammen vgs. Alle kjøretøy skal betale samme parkeringsavgift.

Alle parkerende kan nå benytte samme avgiftsknapp på automatene. Egen knapp for elbil vil bli utfaset, men trykker man på denne knappen vil ordinær takst komme frem i betalingsdisplayet og betaling med ordinær takst kan gjennomføres.

Som en del av parkeringsstrategien kan alle biler på kveldene og store deler av helgen parkere gratis i kommunens 3 parkeringshus, som driftes av Dpark AS. Gratistilbudet gjelder i parkeringshusene Thams gate, Grev Wedel og Blichs gate i tidsperioden;

 • mandag - fredag kl. 16.00-24.00
 • lørdag - fra kl. 12.00
 • søndag - hele døgnet

Andre kommuner kan ha vedtatt helt eller delvis betalingsfritak, vær derfor nøye med å lese skilt ved parkering. Hovedregelen er at elbiler skal betale. Gratisparkering for elbiler skal skiltes.

Vær oppmerksom på at på private plasser er det grunneieren selv som bestemmer om det skal gis betalingsfritak. Les derfor skiltene på plassen/i parkeringshuset og vær oppmerksom på at elbilplasser/ladeplasser er avgiftsbelagt dersom ikke annet er skiltet. 

Ladestasjoner

Drammen kommune tilbyr lademulighet for ladbare motorvogner i Drammen, Mjøndalen og Svelvik på 6 av sine parkeringsområder. Se oversikten nedenfor. Alle plassene er skiltet for ladbare motorvogner, og har Type 2 kontakt. 

Betaling for medgått strøm gjelder hele døgnet, og betales via appen "Easypark". Pris pr. kwh er oppgitt i appen. I tillegg kommer parkeringsavgiften for plasser som er regulert med parkering mot avgift. Bruksanvisning for betaling, samt takstsoner, finner du på laderen.

Ladestasjoner befinner seg på følgende steder:

 • 4 plasser nederst på Tinghustomta (makstid tre timer mot avgift kl. 08-20 på hverdager og kl. 09-18 på lørdager).
 • 2 plasser i Jernbanegata ved enden av Bybrua (makstid tre timer mot avgift kl. 08-20 på hverdager og kl. 09-18 på lørdager).
 • 5 plasser på Høytorget (makstid tre timer mot avgift kl. 08-20 på hverdager og kl. 09-18 på lørdager).
 • 10 plasser i Griffenfelds gate (makstid tre timer mot bruk av urskive kl. 08-18 på hverdager og kl. 08-16 på lørdager).
 • 4 plasser ved Stasjonsgata (ved Mjøndalen togstasjon) (makstid tre timer mot bruk av urskive kl. 08-17 på hverdager og kl. 08-15 på lørdager).
 • 4 plasser ved Svelvik kirke (makstid tre timer mot bruk av urskive kl. 08-18 på hverdager og kl. 08-15 på lørdager).

I tillegg tilbyr Drammen kommune gjennom sitt heleide aksjeselskap Dpark AS ladestasjoner på følgende steder:

 • 4 plasser på Waagaardsløkka (makstid 5 timer og avgift i skiltet tidsrom).
 • 4 plasser på Marienlyst parkeringsplass (utenfor Drammenshallen) (makstid 5 timer og avgift i skiltet tidsrom).
 • 4 plasser i Blichs gate parkeringshus på plan 1 (mot avgift i tidsrom angitt i vilkår på stedet).
 • 4 plasser i Grev Wedel parkeringshus i kjelleren (mot avgift i tidsrom angitt i vilkår på stedet).
 • 4 plasser i Thams gate parkeringshus på plan 1 (mot avgift i tidsrom angitt i vilkår på stedet).

I tillegg til betaling for medgått strøm hele døgnet (pris pr kwh oppgis i app fra Easypark som må benyttes), er ladeplassene til Dpark AS avgiftsbelagte i tidsrom som er angitt i vilkår på stedet. Detaljert informasjon om vilkår finnes på Dparks nettside