Klage på parkeringsbot

Har du fått parkeringsgebyr eller kontrollsanksjon du mener du ikke skulle hatt, eller mener du at bilen din urettmessig er tauet inn? Da kan du sende oss en klage.

Viktig informasjon til HC-kortinnhavere 

 • Har du blitt ilagt kontrollsanksjon på kr. 990 for overtredelse av vilkår på plass reservert for forflytningshemmede, men har gyldig parkeringstillatelse som ikke lå synlig? Dersom du klager og dokumenterer gyldig tillatelse, reduseres kontrollsanksjonen jf. §36 i Parkeringsforskriften (Forskrift om vilkårsparkering for allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer) ned til kr. 660. 

Slik sender du klage

Se hvilke klagesaker som ofte fører fram og hvilke som ikke gjør det før du sender klage på bot (parkeringsgebyr, kontrollsanksjon eller inntauing).

Klager som mest sannsynlig ikke fører frem

 • Du tastet/valgte feil registreringsnummer eller takstsone i app på telefonen.
 • Du betalte til annen parkeringsoperatør/feil automat.
 • Du ble villedet av tredjepartsinformasjon.
 • Du visste ikke om nye parkeringsvilkår (utvidet avgiftstid, innføring av avgift for elbil, parkering forbudt osv.).
 • Du forlot aldri bilen.
 • Du trodde at bilen var lovlig parkert.
 • Du var uoppmerksom.
 • Du hadde ingen andre steder å parkere bilen.
 • Du stanset bare for en kort tid.
 • Du hadde ikke penger eller råd til å betale.
 • Bilen stod ikke i veien for noen andre.
 • Bilen var lånt bort til noen som nekter å betale boten.

Hos Parkeringsklagenemda og Forbrukerrådet finner du flere eksempler på saker det mest sannsynlig ikke nytter å klage på. 

Klagegrunner som kan føre fram

 • Dersom vilkårene for å gi bot ikke er til stede.
 • Du har stoppet for lovlig av- eller pålessing. Du bør legge ved skriftlig dokumentasjon. Lovlig av- og pålessing gjelder ikke der all stans er forbudt.
 • Kjøretøyet var stjålet og tyveriet meldt til politiet. Du må legge ved skriftlig dokumentasjon.
 • Parkeringsautomaten hadde teknisk feil og du har meldt fra om dette. Dette gjelder ikke dersom det var flere automater på plassen.
 • Nødrettslignende forhold. Det kan blant annet være motorhavari eller akutt sykdom. Du må legge ved skriftlig dokumentasjon.

For at klagen skal bli behandlet av oss, må vi vite hva slags type bot du har fått. Dette finner du øverst på den gule lappen.

Gå til klageskjema som gjelder parkeringsgebyr, kontrollsanksjon, eller at bilen er tauet inn.

Klagefrist

Du må iht forskrift sende klagen innen tre uker fra du fikk ileggelsen

Svar på klage

Når du har sendt klage mottar du varsel om svar på sms eller på e-post. Selve svaret kan du lese ved å logge deg inn i Altinn.

Husk å betale selv om du klager

Fristen for å betale er tre uker fra datoen du fikk bot. Det er viktig at du betaler innen fristen selv om du klager. Betalingsopplysninger finner du på ileggelsen.

Parkeringsgebyret blir 50 prosent høyere dersom du ikke betaler innen fristen. 

Kontrollsanksjon ilagt i forbindelse med vilkårsparkering trenger du ikke å betale før du har fått svar på klagen, forutsatt at klagefristen på 3 uker fra ileggelsesdato er overholdt.