Misfarget vann

Kunder kan til tider oppleve å få misfarget vann i kranen. Det er svært sjelden det medfører helserisiko å drikke vannet. Kommunen tar jevnlige prøver av drikkevannet ved flere prøvepunkter. Når vannprøver viser avvik som medfører helsefare vil innbyggerne bli varslet.

Hva kan jeg gjøre?

  • La kaldtvannet renne, da blir det ofte klart etter en stund. Tapp fra første kran etter hovedstoppekran, da drar du minst mulig misfarget vann inn i rørsystemet ditt. I sommerhalvåret er utekranen det beste tappestedet.
  • La vannet renne i 20 minutter. Dersom vannet ikke er klart etter dette, vent en time og så la det renne i nye 20 minutter. Hvis vannet fortsatt er misfarget, ta kontakt med driftsavdelingen til Vann og Avløp.
  • Unngå å skru på varmtvannet til misfargingen er borte slik at det misfargede vannet ikke kommer inn i varmtvannsberederen.
  • Vent med å bruke oppvaskmaskin og vaskemaskin til vannet er klart igjen.

Hvorfor er vannet brunt?

  • Spyling av vannledningen er den vanligste grunnen. Dette gjøres av kommunen med jevne mellomrom, for å vedlikeholde vannledningsnettet og sikre god kvalitet på drikkevannet. Når spylingen er planlagt vil du som innbygger bli varslet, slik at du kan stenge hovedkrana før spyling.
  • En annen årsak til misfarget vann kan være endringer i hastighet eller retning på vannstrømmen i ledningsnettet. 
  • Misfarget vann kan komme fra din private stikkledning innen- eller utendørs. Stikkledningen er den delen av ledningen som går fra den kommunale ledningen til ditt hus.
  • Uvanlig stort forbruk i området du bor i kan også føre til misfarget vann, for eksempel ved vannlekkasje eller slukking av brann.

Hva koster det å la vannet renne?

Hvis du lar vannet renne i 20 minutter vil det tilsvare en kostnad på ca 22 kroner. Dette er beregnet på bakgrunn av kostnader for vann og avløp og antatt at utekranen din tapper 15 liter per minutt.

Antall minutter vannet renner Kostnad i kroner
10 11
20 22
30 33
40 44
50 55
60 66

Ha alltid vann i beredskap hjemme!

Vi minner om de nasjonale rådene for egenberedskap. Du bør blant annet ha minst 9 liter vann per person lagret hjemme for å dekke grunnleggende behov. Les mer på sikkerhverdag.no