Berskaug parkeringsplass gjenåpnet

Nesten hele parkeringsplassen på Berskaug er nå gjenåpnet etter at den i en kort periode har vært brukt til mellomlagring av snø.

Det meste av plassen kan nå brukes til parkering. Et tett sluk har blitt åpnet og plassen er høvlet.

Snøen som ble mellomlagret kom i hovedsak fra veier og torg i sentrum, samt noe fra skøytebanen på Øren. Det arbeides med etablering av nye deponier i kommunen, men disse har ennå ikke nødvendige tillatelser på plass.

Kartskisse som viser parkeringsplassen på Berskaug