Berskaug parkeringsplass delvis stengt

Det har vært en usedvanlig snørik vinter. For å få plass til snøen må parkeringsplassen på Berskaug i en periode brukes til mellomlagring av snø. Det er derfor behov for å stenge deler av plassen.

Kartskisse som viser berørt parkeringsplass på Berskaug
Berskaug parkeringsplass er delvis stengt for å brukes til midlertidig lagring av snø.

Akkurat nå er hele plassen stengt, men større deler av plassen vil bli gjenåpnet 16. mars kl 12.

Volumet kommunen har tillatelse til å deponere på det faste snødeponiet på Berskaug er fylt opp. Derfor trengs det et sted for mellomlagring.

Hvor lenge plassen vil bli stengt og om det er behov for større eller mindre areal er usikkert, det vil hele tiden være en konstant vurdering om man kan øke andelen med parkering eller redusere den. Men så snart vi er ferdig med å transportere snø, vil kommunen vurdere om hele plassen kan åpnes for parkering igjen.

Snøen kommer i hovedsak fra veier og torg i sentrum, samt noe fra skøytebanen på Øren.

Så snart snøen begynner å smelte og det blir plass på det ordinære deponiet, vil snøen flytte dit.

Kommunen forstår at det er en ulempe for brukere av anlegget og målet er derfor å bruke plassen på denne måten i kortest mulig periode.

Det arbeides med etablering av nye deponier, men disse har ennå ikke nødvendige tillatelser på plass.